everlasting logo

Elektrische voertuigen in alle soorten, vormen en maten vinden hun weg naar de Europese wegen en maken momenteel 0,34% uit van de Europese automarkt. De uitrol van elektrische voertuigen ging echter niet zo snel als aanvankelijk werd gehoopt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn

  • Afstandsangst: veroorzaakt door een beperkt rijbereik en grote oplaadtijden van elektrische voertuigen
  • Kosten: de prijs van het batterijpakket heeft grote invloed op de prijs van elektrische voertuigen
  • Betrouwbaarheid en veiligheid: omdat batterijen verouderen en onveilig gebruik kan leiden tot oververhitting

Het EVERLASTING project ontwikkelt innovatieve technologieën om de betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van Lithium-ion batterijen te verbeteren met behulp van nauwkeurigere en gestandaardiseerde monitoring- en beheersystemen voor batterijen.

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

 

Elektrische voertuigen en hun batterijen zijn complexe systemen en daarom moeten problemen met betrekking tot rijbereik, kosten, veiligheid en betrouwbaarheid op elk niveau van het systeem worden aangepakt: de materialen, de cellen, het systeemontwerp, het batterijbeheersysteem (BMS) en uiteindelijk op voertuigniveau en in de interactie met zijn omgeving.

Het EVERLASTING project ontwikkelt innovatieve technologieën om de betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van Lithium-ion batterijen te verbeteren met behulp van nauwkeurigere en gestandaardiseerde monitoring- en beheersystemen voor batterijen. Dit zorgt ervoor dat men het gedrag van batterijen kan voorspellen in alle omstandigheden en over de volledige levensduur van de batterij en het vergemakkelijkt een pro-actief en efficiënt beheer van de batterijen, wat dan weer leidt tot meer betrouwbaarheid en veiligheid en het vermijden van potentiële problemen. Door de interactie tussen de batterij en het voertuig te bestuderen kunnen bovendien nauwkeurigere voorspellingen worden gemaakt om de angst van de chauffeur wat betreft het rijbereik te verlagen en dit laat toe de batterij in een veilige en optimale staat te houden om zo de levensduur van de batterij te verlengen (doel +20%) en de batterij in volledige capaciteit te kunnen gebruiken op een veilige manier. Dit zal uiteindelijk leiden tot lagere kosten.

Het EVERLASTING-project zal resulteren in een prototype batterijpakket, inclusief een modelgebaseerd BMS dat zal worden ontworpen volgens een vooropgestelde standaardarchitectuur en interface. Deze batterij zal gebruik maken van BMS-technologieën die in het project zijn ontwikkeld om hun relevantie en toepasbaarheid in een echt voertuig te bewijzen. Ten tweede zullen de BMS-technologieën om nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen (ongeacht batterijveroudering) en om het rijbereik te vergroten, worden toepgepast in een volledig elektrische bus

Dit project ontving financiering van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 713771

Everlasting
Serge Peeters

Contact

Serge Peeters

Business Developer Electrical Storage at EnergyVille/VITO
Carlo Mol

Contact

Carlo Mol

Programme Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO