everlasting logo

Het EVERLASTING project ontwikkelt innovatieve technologieën om de betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van Lithium-ion batterijen te verbeteren met behulp van nauwkeurigere en gestandaardiseerde monitoring- en beheersystemen voor batterijen.

 

 

Status

Lopend project

Periode

-

Dit zorgt ervoor dat men het gedrag van batterijen kan voorspellen in alle omstandigheden en over de volledige levensduur van de batterij en het vergemakkelijkt een pro-actief en efficiënt beheer van de batterijen, wat dan weer leidt tot meer betrouwbaarheid en veiligheid en het vermijden van potentiële problemen. Door de interactie tussen de batterij en het voertuig te bestuderen kunnen bovendien nauwkeurigere voorspellingen worden gemaakt om de angst van de chauffeur wat betreft het rijbereik te verlagen en dit laat toe de batterij in een veilige en optimale staat te houden om zo de levensduur van de batterij te verlengen (doel +20%) en de batterij in volledige capaciteit te kunnen gebruiken op een veilige manier. Dit zal uiteindelijk leiden tot lagere kosten.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 713771 

Carlo Mol

Contact

Carlo Mol

Programme Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO