EDIH-EBE

De EDIH-EBE, European Digital Innovation Hub Energy in the Built Environment, is een centraal digitaal-fysiek toegangspunt of "one-stop-hub" voor start-ups, kmo’s, en publieke sectororganisaties die bezig zijn met energietoepassingen in de bouwsector. De hub is gevestigd in Vlaanderen met sterke verbindingen met de andere digitale innovatie hubs doorheen de EU.

 

Wil je geen updates missen?

🤝 Volg ons op sociale media:  Global web icon 

Schrijf je hier in voor de EDIH-EBE nieuwsbrief. 

Status

Lopend project

Periode

-

Veel Vlaamse ondernemingen en organisaties uit de publieke sector die bezig zijn met energietoepassingen in de bouwsector, zijn nog niet voldoende op de hoogte van de opportuniteiten die gepaard gaan met een verdere digitalisering. Het omarmen van nieuwe geavanceerde digitale technologieën is echter wel essentieel om producten, processen en diensten te verbeteren om zo de energie-efficiëntie van de bouw en renovatie van gebouwen en wijken te vergroten. EDIH-EBE werd daarom in het leven geroepen als een one-stop-hub die verschillende diensten aanbiedt om de digitale kennis, vaardigheden en ervaring van Vlaamse ondernemingen te verhogen om hen zo een competitieve voorsprong te geven.

Beschikbare diensten zijn evenementen die het ecosysteem samenbrengen met een focus op innovaties (infosessies en netwerken, matchmaking, co-creatie, bezoeken, ...); opleidingen, cursussen, arbeidsbemiddeling, stages; advies via ‘meet the experts’; testen, experimenteren en valideren in kleine demonstraties in digitale, fysieke en living labs; ondersteuning bij het vinden van investeringen; en internationale samenwerking.

Veel van deze diensten zullen gratis toegankelijk zijn. Andere diensten worden sterk verlaagd in prijs voor kmo’s (moeten aan de EU-definitie voor kmo’s voldoen). Dit initiatief en de gunstige voorwaarden worden mogelijk gemaakt door een subsidie van het Digital Europe Programme en de mede-financiering door de Provincie Limburg, Stad Genk, Nuhma en de uitvoerende partners. De tegemoetkoming voor kmo’s valt onder de staatssteunregels (de-minimis).

Irena Kondratenko

Contact

Dr. Irena Kondratenko

Senior Project Manager – manager EDIH-EBE
Johan Vangrunderbeek

Contact

Johan Vangrunderbeek

Account Manager Flemish Industry – coordinator business development EDIH-EBE
EDIH-EBE

EU logo

European Digital Innovation Hub – Energy in the built Environment (EDIH EBE) project nr. 101083326. Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het Programma Digitaal Europa. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Het project geniet bijkomende steun van de stad Genk, de provincie Limburg, het klimaatbedrijf Nuhma en de uitvoerende projectpartners. Voor de aangeboden diensten is de de-minimis wetgeving inzake staatssteun van toepassing.