etc cme

EnergyVille/VITO is de coördinator van het European Topic Centre on Climate Change Mitigation and Energy (ETC/CME). Een project dat 11 partners uit 9 verschillende Europese landen samenbrengt. Het ETC/CME verwerkt, aggregeert en analyseert belangrijke gegevens en informatie over de uitstoot van broeikasgassen in de EU, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Als zodanig volgt de ETC/CME de vooruitgang die de EU boekt bij het behalen van haar klimaat- en energiedoelstellingen en biedt het belangrijke inzichten en kennis om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Het European Topic Centre on Climate Change Mitigation and Energy (ETC/CME) is een internationaal consortium dat samenwerkt met het Europees Milieuagentschap binnen een raampartnerschapsovereenkomst voor de periode 2019-2021. De gedefinieerde doelstellingen van de ETC/CME zijn het ondersteunen van EER-activiteiten in het strategische gebied 1.3 van het EER-werkprogramma, dat bestaat uit het informeren over de uitvoering van beleid op het gebied van mitigatie van klimaatverandering en energie.

Specifiek ondersteunt het ETC de EER binnen de volgende werkpakketgebieden:

  • Gegevensrapportage, beoordeling en ondersteuning van een aantal belangrijke EU-gegevensstromen, zoals de inventaris van broeikasgasemissies, prognoses van broeikasgasemissies, klimaatbeleid en -maatregelen, gefluoreerde broeikasgassen en rapportage in het kader van de richtlijn brandstofkwaliteit.
  • Geïntegreerde assessments, beleidseffectiviteit en indicatoren (milieutoestand en trends, voortgang in de richting van beleidsdoelen en beleidsevaluatie). Dit omvat bijvoorbeeld het jaarlijkse rapport 'Trends and Projections in Europe' dat de voortgang in de richting van de klimaat- en energiedoelstellingen van Europa volgt.
  • De ETC/CME maakt ook actief deel uit van het bredere Europese milieu-informatie- en observatienetwerk (Eionet), waaronder het Europees Milieuagentschap, 38 aangesloten en samenwerkende landen en 7 themacentra die verschillende milieukwesties behandelen, zoals luchtvervuiling, biodiversiteit en circulaire economie.
tom dauwe

Contact

Tom Dauwe

Researcher at EnergyVille/VITO

etc/cme report 2019Het EEA-rapport ‘‘Trends and projections in Europe 2019 — Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets" presenteert een analyse van de EU-voortgang in het behalen van de 2020- en 2030-doelstellingen voor klimaat en energie. 

ETC CME reportHet ETC/CME Rapport rond Hernieuwbare Energie in Europa geeft een overzicht van de vorderingen die in 2018 en 2019 zijn gemaakt in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (RES) sinds 2005 in de Europese Unie (EU-27) als geheel en op land-, markt- en technologieniveau.

Partners

Partners European Topic Centre on Climate Change Mitigation and Energy