etc cme

In de periode 2019-2021 zal EnergyVille/VITO een sleutelpartner blijven voor het Europees Milieuagentschap als coördinerend partner voor het Europese thematische centrum (ETC) Beperking van klimaatverandering en energie (CME).

Status

Lopend project

Periode

-

Het ETC voor Beperking van klimaatverandering en energie (ETC/CME) bestaat uit 11 partners uit 9 verschillende Europese landen. EnergyVille/VITO was een partner van de voorloper van dit ETC, maar heeft in 2019 de coördinerende rol overgenomen. Het ETC/CME verwerkt, verzamelt en analyseert sleutelgegevens en informatie over de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het ETC/CME volgt als zodanig de voortgang van de EU bij de realisatie van haar klimaat- en energiedoelstellingen en biedt belangrijke inzichten en kennis om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

tom dauwe

Contact

Tom Dauwe

Researcher at EnergyVille/VITO

etc/cme report 2019Het EEA-rapport ‘‘Trends and projections in Europe 2019 — Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets" presenteert een analyse van de EU-voortgang in het behalen van de 2020- en 2030-doelstellingen voor klimaat en energie.