etc cme

EnergyVille/VITO is de coördinator van het European Topic Centre on Climate Change Mitigation and Energy (ETC/CME). Een project dat 15 partners uit 10 verschillende Europese landen samenbrengt. Het ETC/CME verwerkt, aggregeert en analyseert belangrijke gegevens en informatie over de uitstoot van broeikasgassen in de EU, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Als zodanig volgt de ETC/CME de vooruitgang die de EU boekt bij het behalen van haar klimaat- en energiedoelstellingen en biedt het belangrijke inzichten en kennis om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

Status

Lopend project

Periode

-

European Topic Centres zijn centra van thematische expertise die zijn aangewezen door het Europees Milieuagentschap (EEA) na een competitief selectieproces in heel Europa. European Topic Centres werken als een verlengstuk van het EEA op specifieke themagebieden. Samen met de EEA-lidstaten en samenwerkende landen vergemakkelijken de Topic Centres de verstrekking van gegevens, informatie en kennis, en leveren ze rapporten en andere diensten aan het EEA en zijn Europees informatie- en observatienetwerk (Eionet).

Momenteel zijn er zeven Europese Topic Centres om het EMA bij hun mandaat te ondersteunen. Het European Topic Centre on Climate Change Mitigation (ETC/CM) bestaat uit 15 partners uit 10 verschillende landen. VITO is sinds 2014 partner in deze ETC en neemt sinds 2019 de overkoepelende coördinerende rol op zich.

De ETC/CM verzamelt, controleert, compileert en rapporteert over belangrijke gegevens en informatie over de uitstoot van broeikasgassen in de EU, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en transport. Deze gegevens worden gebruikt voor verdere analyses en beoordelingen, bijvoorbeeld om de voortgang te volgen die de EU en individuele landen boeken bij het behalen van klimaat-, energie- en transportdoelstellingen. Het consortium monitort ook de implementatie en effecten van klimaatrelevant beleid en maatregelen in de energie-, transport-, gebouwen-, land- en bosbouwsector en wegen hen af naast andere milieukwesties, zoals luchtvervuiling. De ETC/CM zal eindelijk kennis ontwikkelen over oplossingen om milieu- en duurzaamheidsuitdagingen in de energie- en mobiliteitssystemen aan te pakken en de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

tom dauwe

Contact

Tom Dauwe

Senior expert at EnergyVille/VITO

etc/cme report 2019Het EEA-rapport ‘‘Trends and projections in Europe 2019 — Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets" presenteert een analyse van de EU-voortgang in het behalen van de 2020- en 2030-doelstellingen voor klimaat en energie. 

Partners

Partners European Topic Centre on Climate Change Mitigation and Energy