ePANACEA

Het ePANACEA project bestaat uit de creatie van een prototype, het Smart European Energy Performance Assessment Platform, en heeft als doel een holistische methodologie te ontwikkelen voor de energieprestatiebeoordeling en -certificering van gebouwen.

Het ePANACEA prototype maakt gebruik van de meest geavanceerde technieken op het gebied van dynamische en geautomatiseerde simulatiemodellering, big data-analyse en machine learning, inverse modellering of de raming van potentiële energiebesparingen en economische haalbaarheidstoetsing.

Website

Status

Afgesloten project

Periode

-

Het huidige EPC-energieprestatiecertificaat voor gebouwen bestaat ondertussen 10 jaar, toch staat deze in de EU nog steeds voor verschillende uitdagingen, zoals weinig convergentie tussen de EU-lidstaten, het ontbreken van goede protocollen voor het opnemen van slimme en nieuwe technologieën, gebrek aan nauwkeurigheid, een kloof tussen theoretische en reële energieverbruikspatronen weinig convergentie in Europa, gebrek aan vertrouwen in de markt en weinig bewustzijn bij de gebruikers. Deze uitdagingen hebben ertoe geleid dat de oorspronkelijke doelstellingen niet volledig zijn verwezenlijkt.

Doel van het ePANACEA project

Het doel van dit project is deze uitdagingen aan te pakken door een nieuwe holistische methode te ontwikkelen voor de energieprestatiebeoordeling en -certificering van gebouwen. Op lange termijn wil ePANACEA een relevant instrument worden in de Europese energietransitie via de bouwsector zoals in hun visie beschreven staat. 

ePANACEA omvat de creatie van een prototype (het Smart Energy Performance Assessment Platform) waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde technieken op het gebied van dynamische en geautomatiseerde simulatiemodellering, big data-analyse en machine learning, inverse modellering of de raming van potentiële energiebesparingen en economische haalbaarheidstoetsing. In dit project worden de volgende generatie energieprestatiecertificaten (EPC's) voor gebouwen onderzocht met als doel een grotere nauwkeurigheid, een kleinere kloof tussen theoretische en reële verbruikspatronen en een grotere gebruiksvriendelijkheid te creëren.

Validatie van het project

Een relevant onderdeel van het project is om een vlotte dialoog met Europese beleidsmakers, certificeringsinstanties, eindgebruikers en andere stakeholders te handhaven door middel van twee soorten participatieve acties: een terugkoppelingsmoment ("feedbackloop") met beleidsmakers, uitgevoerd via de zogenaamde regionale exploitatieraden (Regional Exploitation Boards - REBs) die de EU-27+UK+Noorwegen bestrijken enerzijds, en een dialoog met eindgebruikers, die tot stand komt via specifieke themaworkshops, anderzijds.

Dankzij deze participatieve acties zal de acceptatie van de ePANACEA-aanpak worden getest en gevalideerd, zodat deze wordt afgestemd op, en ook voldoet aan, de behoeften van nationale overheidsinstanties, eindgebruikers en andere stakeholders.

ePANACEA zal de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid en kosteneffectiviteit van zijn methodologie aantonen en valideren aan de hand van 15 casestudies in 5 Europese landen.

Bijdrage EnergyVille / VITO

EnergyVille / VITO draagt voornamelijk bij aan de methodeontwikkeling en neemt de leiding in de module-ontwikkeling van de innovatieve methodologie inzake big data en prestatiegegevens gedreven EPC. Evenals de taken die leiden tot de inventarisatie van EPC-innovaties en de opname van slimme technologieën (link met SRI), innovatieve energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en opslagtechnologieën. Verder is EnergyVille / VITO verantwoordelijk voor de implementatie en validatie van de innovatieve methodologieën voor de Belgische testcases.

Irena Kondratenko

Contact

Dr. Irena Kondratenko

Senior Project Manager – manager EDIH-EBE

Partners

Logo

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 892421.