De geografische databank Energy Storage Mapping and Planning (ESTMAP) maakt systeemmodellering, strategische planning en besluitvorming tussen verschillende stakeholders over het toekomstige energiesysteem van de EU gemakkelijker. Er worden twee eindresultaten verwacht: een databank over energieopslag en een analyse van energiesystemen, beide voor de EU.

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Databank over energieopslag

De databank over energieopslag zal gegevens bevatten van ondergrondse energieopslaglocaties en bovengrondse energieopslagfaciliteiten. De gegevens over het potentieel voor ondergrondse energieopslag worden door nationale deskundigen verzameld op basis van bestaande studies en informatie. Om de databank bij toekomstige analyses en studies te kunnen gebruiken, moeten de verzamelde gegevens een publiek karakter hebben. De gegevens over ondergrondse locaties zullen vervolgens worden aangevuld met data over de technische en economische faciliteiten die nodig zijn om de potentiële opslagsite te exploiteren. Voor energieopslagfaciliteiten zonder een ondergrondse component lijst de databank alleen de gegevens over de technische en economische faciliteiten op. De databank zal afgeleverd worden aan de Europese Commissie, die ze op haar beurt vrij kan verspreiden voor verder onderzoek.

Energiesysteemanalyse

De energiesysteemanalyse zal de gebruiksgeschiktheid van de databank aantonen en inzicht verschaffen in de potentiële gevolgen van de aanvullende informatie over energieopslagfaciliteiten voor het toekomstige energiesysteem. Als voorbereiding op de systeemanalyse wordt er met een GIS-systeem berekend welke netwerkkosten moeten worden gemaakt om potentiële opslagfaciliteiten aan te sluiten op het energienet. Vervolgens wordt op Europese schaal en met het TIMES-PanEU-model de systeemanalyse uitgevoerd om de impact op Europees niveau aan te tonen. Daarna vindt er een meer gedetailleerde analyse plaats voor de regio Duitsland, Nederland en België. Dit gebeurt door middel van een geregionaliseerd TIMES-model dat meer temporele details verschaft en rekening houdt met transmissieknelpunten. In dat tweede deel van de analyse wordt ook het energieverdelingsmodel Powerfys gebruikt om de impact op de elektriciteitsmarkt en mogelijke congestieproblemen te beoordelen.

Dit project werd toegewezen naar aanleiding van de oproep ENER/C2/2014-640, Energy Storage Mapping and Planning.

De bijdrage van EnergyVille

Energyville werkt mee aan de energiesysteemanalyse van ESTMAP met energiemodellering op TIMES-basis. In samenwerking met IER wordt er een energiesysteemanalyse in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is een analyse vanuit Europees perspectief om te bepalen welke impact de nieuw verzamelde gegevens over energieopslag hebben op het optimale toekomstige energiesysteem voor Europa. In een tweede fase wordt er een soortgelijke analyse uitgevoerd voor één Europese regio die bestaat uit Duitsland, Nederland en België. Dankzij de regionale focus is een meer gedetailleerde tijdschaal mogelijk. Bovendien kunnen knelpunten in de elektriciteitstransmissie worden weergegeven, rekening houdend met de energieopslag in de betrokken landen.

ESTMAP
Frank Meinke-Hubeny

Contact

Frank Meinke-Hubeny

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO