EnergyVille onderzoekt de economische, technologische en gedragsaspecten van het huidige en toekomstige energiesysteem en adviseert u over de veranderingen op korte en lange termijn. We monitoren de energievraag en het -aanbod, doen evaluaties en leveren advies over energie-efficiëntie,  hernieuwbare energie en flexibiliteit voor bedrijven en lokale, regionale en Europese beleidmakers.

Onze modellen voor een langetermijnoptimalisatie van het energiesysteem zijn gebaseerd op het TIMES modelleerkader. Die kunt u als beleidsmaker of onderneming gebruiken om kostenefficiënte trajecten naar een nieuw energiesysteem te berekenen, op basis van hernieuwbare energiebronnen en rekening houdend met de klimaatdoelstellingen en het energiebeleid.

Onze simulatiemodellen voor de energiemarkt simuleren de daadwerkelijke Europese energie- en flexibiliteitsmarkten. Als marktorganisator (particulier, DSO, TSO, ..) kunnen deze worden gebruikt om de impact van wijzigingen in uw energiemarktontwerp op verhandelde volumes en hun prijs te begrijpen.

Onderzoekslijncoördinatoren

Helena_gerard

Contact

Helena Gerard

Senior Researcher at EnergyVille/VITO
Erik Delarue

Contact

Erik Delarue

Professor Mechanical Engineering at EnergyVille/KU Leuven

Business developers

Wim Michielsen

Contact

Wim Michielsen

Business developer Energy Markets and Smart Energy Management Systems for Buildings at EnergyVille/VITO
Maarten Lenaerts

Contact

Maarten Lenaerts

Business Developer Energy Strategies at EnergyVille/VITO
profielfoto glenn reynders

Contact

Glenn Reynders

Business Developer Energy for buildings and districts, and Energy strategies and markets at EnergyVille/KU Leuven
Elektrisch & Thermisch

Energy monitoring en beleidsadvies

De ontwikkeling van een duurzaam energiebeleid voor de toekomst vereist een grondige kennis van vroegere en huidige energietrends. Dit is een van de pijlers waarop de energiemonitoringsdiensten van EnergyVille zijn gebaseerd.

EnergyVille onderzoekt de economische, technologische en gedragsaspecten van de energierevolutie, en adviseert u daarover. Dat doen we samen met andere onderzoekers in Europese en internationale netwerken: European Topic Centre on Air and Climate Change Mitigation (ETC/ACM), research Alliance (EERA) en Energy Technology Systems Analysis Programs (ETSAP).

Energiescenario's: Lange-termijn energiesysteemplanning

Energiescenario's zijn essentieel voor het formuleren van maatregelen gericht op het realiseren van de transitie naar een meer duurzame energievoorziening. EnergyVille ontwikkelt optimalisatie- en simulatiemodellen om deze scenario's te onderbouwen door hun potentieel, kosten en milieu-impact aan te tonen. Daarnaast evalueren we de omstandigheden waaronder de voorgestelde energieoplossingen in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd, met als uiteindelijk doel de energietransitie te vergemakkelijken en te versnellen. EnergyVille kan bijdragen aan uw strategische energieprojecten door een stabiel raamwerk te bieden dat garandeert dat uw nieuwe ontwikkelingen van hoge kwaliteit zijn en gebaseerd op een brede wetenschappelijke basis.

Interoperabele oplossingen voor flexibiliteitshandel voor energiemarkten

Door de steeds groter wordende hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen is er een overeenkomstige groei in flexibele vraag en aanbod nodig om het hoofd te bieden aan de impact van het onvoorspelbare en intermitterende gedrag van hernieuwbare energiebronnen. EnergyVille onderzoekt manieren om residentiële en industriële flexibiliteit te modelleren en oogsten, zodat het netwerk op een stabiele en kosteneffectieve manier kan draaien. 

Dankzij technologische innovatie raken energievectoren steeds meer met elkaar verbonden. EnergyVille heeft daarom een ​​raamwerk voor het modelleren van multi-carrier flexibiliteit ontwikkeld dat het mogelijk maakt eenvoudige modellering, optimalisatie en waardering van residentiële en industriële flexibiliteit in een multi-carrier omgeving mogelijk te maken. Dit raamwerk wordt zowel gebruikt voor operationele aansturing als in ontwerpfase (Design4Flex).

Interoperabiliteit vormt een cruciale uitdaging voor de energiemarkt van morgen. EnergyVille wil interoperabiliteitsproblemen op een holistische manier onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op de technologische aspecten, evenals op de economische en sociale aspecten. Om een ​​energiemarkt klaar te maken om de toekomst aan te pakken, is er behoefte aan intelligente controlemechanismen, ondersteund door robuuste ICT-systemen, gekoppeld aan een reeks overeenkomsten tussen de verschillende stakeholders, zoals energiebedrijven, netwerkbeheerders en eindgebruikers.

Ontwerpen van energiemarkten

Het groeiend aandeel van gedecentraliseerde en hernieuwbare energiebronnen bieden zowel uitdagingen als opportuniteiten voor systeembeheerders (TSO’s en DSO’s), marktpartijen en eindconsumenten. Enerzijds is er in toenemende mate nood aan frequentiecontrole, congestie- en spanningsbeheer maar anderzijds liggen er opportuniteiten voor marktspelers om flexibiliteit aan te bieden en zodoende de energiekost van hun activiteit de optimaliseren. De opkomst van flexibiliteitsmarkten, ontwikkelingen in big data en machine learning en de uitrol van digitale meters zijn belangrijke facilitatoren, die het voor systeembeheerders, prosumenten en handelaars mogelijk maken om op nieuwe, innovatieve manieren flexibiliteit te verhandelen.

Een slim ontwerp van markten en producten is daarbij vereist om rekening te houden met de interacties tussen belanghebbenden, niet-rationeel consumentengedrag of mogelijke marktverstoringen zoals een gebrek aan technologieneutraliteit. EnergyVille beschikt over geavanceerde marktontwerp- en simulatiemogelijkheden om de juiste markt, dienst of product te bepalen en modelleert dynamische multi-energiesystemen en multi-stakeholder gedrag om overheden en netbeheerders in staat te stellen de energietransitie in Vlaanderen en Europa uit te rollen.