enspol logo

Het ENSPOL-project heeft als doel de Europese lidstaten te helpen bij de uitvoering van de richtlijn inzake energie-efficiëntie. Het wil met name steun bieden aan lidstaten die nieuwe regelingen voor energie-efficiëntieverplichtingen (EEO) willen opzetten of die alternatieve maatregelen willen nemen om tot synergieën te komen met een toekomstige EEO-regeling. Verder wil het project informatie verstrekken voor de permanente ontwikkeling van bestaande EEO-regelingen en lidstaten helpen om hun bestaande EEO-regeling te verbeteren, voortbouwend op de praktijkervaring. 

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Doelstellingen van het project “energiebesparingsbeleid en energie-efficiëntieverplichtingen“:

  1. de sterke en zwakke punten van de regelingen voor energie-efficiëntieverplichtingen en alternatieve maatregelen bepalen op basis van de ervaring met bestaande systemen en plannen van lidstaten, en aanbevelingen voor de meest geschikte aanpak formuleren, rekening houdend met diverse criteria en in verschillende omstandigheden;
  2. de lidstaten informeren (zowel in als buiten het kader van het project) over de beschikbare opties voor de uitvoering van de richtlijn inzake energie-efficiëntie (EED) Artikel 7 over “Regelingen voor energie-efficiëntieverplichtingen en alternatieve maatregelen”;
  3. ervoor zorgen dat een brede waaier van stakeholders die belang hebben bij de uitvoering van Art. 7 van de EED, zich daadwerkelijk engageert, en breed overleg promoten;
  4. bestaande initiatieven van de EU en de lidstaten voor de uitvoering van Artikel 7 van de EED aanvullen en verbeteren.
Pieter Lodewijks

Contact

Pieter Lodewijks

Programme Manager Smart Energy & Built Environment at EnergyVille/VITO