buildings and districtsLokale gemeenschappen en steden spelen een cruciale rol in de energietransitie. Een groot deel van ons energiegebruik gaat naar de stedelijke omgeving en vormt zo een significante uitdaging. Daarom moeten nieuwe gebouwen, renovatieprojecten en zelfs volledige districten voldoen aan hoge energiestandaarden. EnergyVille ontwikkelt kennis om de Europese Commissie, regionale/lokale overheden en industrie te ondersteunen in de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme en duurzame stedelijke omgeving. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe technologische inzichten, tools, en evaluatiemethoden en ondersteunen we de ontwikkeling en valorisatie van nieuwe businessmodellen voor verschillende actoren in de waardeketen.

Onderzoekslijn coördinatoren

Stijn Verbeke

Contact

Stijn Verbeke

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
Dirk Saelens

Contact

Dirk Saelens

Professor Building Physics at EnergyVille/KU Leuven
Lieve Helsen

Contact

Lieve Helsen

Professor Applied Mechanics and Energy Conversion Section at EnergyVille/KU Leuven
profielfoto ivan gordon

Contact

Ivan Gordon

Professor Photovoltaics at EnergyVille/imec

Business developers

Maarten De Groote

Contact

Maarten De Groote

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
profielfoto kris baert

Contact

Kris Baert

Business Developer Electrical networks
Kris Boonen

Contact

Kris Boonen

Business Developer Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
profielfoto glenn reynders

Contact

Glenn Reynders

Business Developer Energy for buildings and districts, and Energy strategies and markets at EnergyVille/KU Leuven
Elektrisch & Thermisch

Optimaliseren van energieprestaties van gebouwen en wijken 

In de transitie naar een koolstofvrije toekomst is een cruciale rol weggelegd voor gebouwen, lokale gemeenschappen en steden. Het plannen van deze energietransitie vraagt om inzicht in het huidige gebouwenbestand en de lokale context, om een ​​optimale balans te vinden tussen energie-efficiëntiemaatregelen, technologieën voor het opwekken van hernieuwbare energie en slimme en flexibele sturing. EnergyVille beschikt over unieke datasets, algoritmen, living labs en beslissingsondersteunende tools om publieke en private actoren te helpen bij de energietransitie van hun gebouwenvoorraad. Onze technologische oplossingen worden toegepast door een breed scala aan actoren in de waardeketen, waaronder grote financiële instellingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, lokale overheden en meer dan 55 stedelijke testgebieden in heel Europa.

Evaluatie van de levenscyclus van bouwmaterialen, gebouwen en energietechnologieën

Gebouwen en de hierin verwerkte technologieën spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving (inclusief woningen, gebouwen, energiediensten, straten, trottoirs, open ruimtes, transportmogelijkheden en meer) heeft een grote invloed op klimaatverandering, ons energieverbruik en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. EnergyVille doet onderzoek naar geavanceerde duurzaamheidsbeoordelingsmethodologieën  om gebouwen, bouwmaterialen, technische apparatuur en hernieuwbare energiesystemen milieuvriendelijker, circulairder en economisch haalbaarder te maken. Dit doen we bijvoorbeeld door Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC) en circulariteitsbeoordeling op verschillende schaalniveaus toe te passen. EnergyVille gebruikt de resultaten om nieuwe technologische inzichten en tools te ontwikkelen, om bedrijven te helpen bij hun productontwikkeling en marketingstrategieën en om de besluitvorming op regionaal, nationaal en Europees niveau te ondersteunen.

Energiebeheersystemen

EnergyVille beschikt over een uitgebreide ervaring met het aansturen en optimaliseren van thermische en elektrische energie-installaties in woningen en bedrijfsgebouwen. Van ultramoderne voorspellende controletechnieken tot geavanceerde datagedreven machine learning, er is altijd een optimale controller om de gebruikerscomfortvereisten te combineren met lage kosten, minimale emissies of maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen. Algoritmen en hun implementatie in echte systemen staan daarbij ​​centraal.