EnergyVilles software voor economische haalbaarheid brengt alle financiële parameters van een stadsverwarmingsnet in kaart en geeft een nauwkeurig overzicht van de bijbehorende kosten en voordelen. Dit resulteert in een gebruiksvriendelijk berekeningsmodel waarmee u gemakkelijk de economische haalbaarheid en de ecologische impact van uw stadsverwarming (deeltjes, uitstoot van schadelijke stoffen) kunt bepalen.

Voordelen

 • gebruiksvriendelijk: scenario's opslaan en opvragen, parameterstudies
 • rapportage: de grafieken zijn gemakkelijk aan te maken
 • achtergrondinformatie: de gegevens zijn altijd gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, maar de gebruiker kan de standaardwaarden altijd overschrijven
 • zeer uitgebreid: afschrijvingsperiodes, financieringsmogelijkheden, subsidies/ certificaten, geleidelijke invoering van stadsverwarming, herinvestering enz.
 • nauwkeurig: de resultaten zijn gebaseerd op een simulatie per uur over de volledige levensduur van het netwerk. De productiemix wordt per uur bepaald, het systeem berekent de opbrengst en het verbruik... Op die manier wordt de cashflow per uur bepaald.

Toepassing

Deze software is het ideale hulpmiddel om de economische haalbaarheid van stadsverwarming te analyseren. Door het grote aantal beschikbare grafieken is dit model uitermate geschikt voor rapportage.

De software leent zich uitstekend voor snelle analyses van scenario's en kan antwoorden geven op vragen zoals:

 • Hoe wordt de kosteneffectiviteit van de stadsverwarming beïnvloed door:
  • een stijging/daling van de vraag?
  • tarieven (aansluitingskosten, vaste bijdragen, variabele kosten)?
  • financiering (percentage eigen/vreemde middelen, lening, leningstermijn) en registratieperiodes?
  • steunmaatregelen?
  • verlies van een grote klant in de regio (faillissement enz.)?
  • aansluiting van kleinere regio's met beperkte verwarmingsbehoeften?
 • Welke (combinatie van) warmteproductietechnologie(ën) is ideaal?
  • diverse kleine WKK's (warmtekrachtkoppeling) voor ondernemingen die elektriciteit kunnen combineren met een gasketel?
  • één grote WKK waarbij er elektriciteit aan het net wordt verkocht en een gasketel als back-up wordt gebruikt?
  • de beste afmetingen voor een grote WKK als de stadsverwarming in fasen moet worden gebouwd?
  • een houtgestookte ketel gebruiken voor de verwerking van houtafval, na x jaar restwarmte van een bron in de omgeving aansluiten?
  • thermische zonnepanelen in combinatie met WKK en een gasketel?

Klant

 • projectontwikkelaars
 • studiebureaus
 • energieconsultants
 • distributienetbeheerders
 • beheerders van het stadsverwarmingsnet
 • steden en gemeenten
 • overheidsinstanties
 • energieproducenten

Kenmerken

 • beoordeling van de economische haalbaarheid van een stadsverwarmingsnet op basis van het interne rendement (IRR), de netto contante waarde (NPV) en (eenvoudige) terugverdientijd (S)PP
 • overzicht van de (vermeden) CO2-, SO2-, NOx- en deeltjesuitstoot
 • nauwkeurig:
  • simulatie over de volledige levensduur van de stadsverwarming
  • rendement bij maximale belasting, rendement bij gedeeltelijke belasting, onderhoudskosten enz. worden per uur bepaald
 • gebruiksvriendelijk:
  • groot aantal grafieken voor analyses en rapportage over de economische haalbaarheid van de stadsverwarming
  • verkrijgbaar als uitvoerbaar programma
 • zeer gedetailleerd: met verschillende tarieven, WKK-/groenestroomcertificaten, onderhoudskosten, subsidies en financieringsmogelijkheden
 • economisch - ecologisch model

Voor meer informatie, neem gerust contact op met een van onze experten.

Erik De Schutter

Contact

Erik De Schutter

Business Developer Thermal Energy Systems at EnergyVille/VITO