Het voornaamste doel van deze studie is doorzaamheidsvoorwaarden voor liften op te stellen. Het projectteam ondersteunt de Europese Commissie met een technische, milieu- en economische analyse van liften in overeenstemming met relevante Europese richtlijnen. Deze voorbereidende studie is gebaseerd op de Methodologie voor het Ecodesign van Energiegerelateerde Producten (MEErP). Rapporten en andere relevante documenten worden gepubliceerd op de website, waar het ook mogelijk is te registreren als stakeholder.

 

Website

Status

Afgesloten project

Periode

-

De studie ondersteunt de Europese Commissie met een technische, milieu- en economische analyse van liften in overeenkomst met artikel 15 van de Ecodesign richtlijnen 2009/125/EC. In het Ecodesign werkplan 2016-2019 (Communicatie van de Commissie) wordt de productgroep Liften beschreven als een productgroep met een groot energiebesparingspotentieel. Deze voorbereidende studie volgt de Methodologie voor Ecodesign van Energiegerelateerde Producten (MEErP). Deze methodologie bestaat uit 7 taken die lopen van productdefiniëring tot de analyse van beleidsscenario's.

De eerste taak definieert de scope van de studie en bijgevolg ook de scope van een mogelijke regelgeving. De studie omvat personen- en/of goederenliften (geen roltrappen of rolpaden) die voldoen aan de liftrichtlijnen 2014/33/EU en die 'nieuw' zijn volgens de gids voor toepassing van richtlijn 95/16/EC.

De daaropvolgende taken beschrijven de markt, de gebruikers en de beschikbare technologieën (gemiddeld product dat vandaag op de markt komt, BAT en BNAT). Op basis van de resultaten van deze taken, werden 6 basiscases gedefinieerd. Twee hydraulische liften en vier tractieliften worden daarin bekeken. Taak 5, rond milieu en economie, bestaat uit een gesimplificeerde life cycle analyse en life cycle kostenberekening van de gedefinieerde basis cases.

In taak 6 wordt het verbeteringspotentieel van BATs vastgesteld. Taak 7 zal de grenzen (en opportuniteiten) voor verbetering van de milieu-impact van de productgroep Liften beschrijven en zal de mogelijkheden voor Ecodesign maatregelen onderzoeken. De studie zal geconcludeerd worden met een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen per productgroep (basis cases).

Een groep van onderzoekers zal werken aan de studie met EnergyVille/VITO als lead voor specifieke taken rond markten, milieu en economie. Fraunhofer ISI neemt de technische lead van de studie.

Voor de laatste project updates of rapporten kan u steeds terecht op de project website.

Karolien Peeters

Contact

Karolien Peeters

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO

Partners