Het voornaamste doel van deze studie is het opstellen van duurzaamheidsvoorwaarden voor de productgroep Batterijen. Het projectteam ondersteunt de Europese Commissie met een technische, milieu- en economische analyse van batterijen in overeenstemming met relevante Europese richtlijnen. De studie is opgedeeld in drie hoofdtaken, namelijk het opstellen van een voorbereidende Ecodesign-studie die de MEErP-methodologie volgt, het ondersteunen van de Europese Commissie met een effectbeoordeling en het ondersteunen van de Europese Commissie met het opstellen van het normalisatiemandaat.

Status

Afgesloten project

Periode

-

De communicatie “Europe on the Move: Sustainable Mobility for Europe: safe, connected and clean”, toegepast op 17 mei 2018, omvatte in bijlage een Strategisch Actieplan rond Batterijen. In dit plan engageert de Commissie zich voor het lanceren van een studie om de voornaamste factoren voor de productie van veilige en duurzame ('groene') batterijen vast te leggen. Met die basis wil de Commissie duurzame richtlijnen voor het 'ontwerp en gebruik' van alle batterijen stimuleren wanneer deze op de intern op de Europese markt komen. Bijkomend wil de Commissie ook een duurzame waardeketen voor batterijen ondersteunen als een belangrijke drijfveer voor de Europese competitiviteit.

Deze studie is een van de lopende initiatieven gericht op de waardeketen van batterijen. In de scope van de studie bevinden zich herlaadbare elektrochemische batterijen met een primaire focus op 'industriële batterijen' zoals beschreven in de Batterijrichtlijnen (2006/66/EC), i.e. elke batterij exclusief ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik of gebruikt in elk type van elektrische voertuigen.

De studie ondersteunt de Europese Commissie met een technische, milieu- en economische analyse van batterijen in overeenstemming met artikel 15 van de Ecodesign-richtlijnen 2009/125/EC. Het is gebaseerd op de Ecodesign Methodologie van Energiegerelateerde Producten (MEErP). Deze methodologie bestaat uit 7 taken die variëren van productdefiniëring tot het analyseren van beleidsscenario's.

Een groot team werkt aan de studie met EnergyVille/VITO als lead en specifieke taken rond standaardisatie, milieu en economie.

Paul Van Tichelen

Contact

Paul Van Tichelen

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO

Partners