E-harbours gaat de uitdaging aan om een duurzamer energiemodel voor havengebieden te ontwikkelen op basis van innovatieve intelligente energienetwerken (smart grids).

Status

Afgesloten project

Periode

-

E-harbours gaat de uitdaging aan om een duurzamer energiemodel voor havengebieden te ontwikkelen op basis van innovatieve intelligente energienetwerken (smart grids).

E-harbours streeft 3 grote doelstellingen na:

  • De productie en het gebruik van hernieuwbare energie in havensteden bevorderen. Havensteden hebben uitgestrekte industriezones met een enorm potentieel voor de ontwikkeling van duurzame energie uit wind, fotovoltaïsche zonnepanelen, getij, golven en hergebruik van beschikbare industriële afvalstoffen, warmte of koeling;
  • Het gebruik van slimme energienetten bevorderen. De vraag naar en het aanbod van energie in evenwicht brengen door flexibel beheer van de vraag, tijdelijke belastingsafschakeling (beide richtingen), energie-etikettering, intelligente opslag;
  • Elektrisch vervoer bevorderen, een perfecte manier om de stap naar grootschalig gebruik van hernieuwbare energie te zetten en een gezondere omgeving te creëren in havengebieden.

De bijdrage van EnergyVille

EnergyVille is verantwoordelijk voor de onderzoeks- en demonstratieactiviteiten in de haven van Antwerpen. Diverse havenbedrijven werden bij het project betrokken. Er vonden vraagrensponsaudits plaats. Er werden ook technisch-economische simulaties en analyses voor diverse businesscases en industriële processen uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre virtuele energiecentrales kunnen worden opgezet in een havenomgeving.

Jef Verbeeck

Contact

Jef Verbeeck

Researcher Energy Technology at EnergyVille/VITO