Onze DC-safe®-technologie meet regelmatig de isolatieweerstand in gelijkstroomsystemen (DC) en schakelt een alarm in wanneer de weerstand onder een vooraf ingestelde waarde daalt. 

Voordelen

Afgezien van de zuivere foutdetectie berekent en monitort DC-safe® ook de actuele waarde van de isolatieweerstand en neemt het preventieve maatregelen vóór er zich echt een probleem voordoet. 

Als er toch een probleem is, bepaalt DC-safe® de plaats van de isolatiefout, zodat de herstelling efficiënt kan worden uitgevoerd. Dat is heel belangrijk, omdat isolatiefouten vaak een intermitterend karakter hebben en moeilijk op te sporen zijn. 

DC-Safe

Toepassing

In de meeste gelijkstroomvoorzieningen zoals elektrische opslagsystemen is het ontzettend belangrijk dat de onderdelen  (bv. behuizing en circuits) van elkaar geïsoleerd worden. Dat betekent dat de weerstand tussen die onderdelen zo hoog moet zijn dat er weinig of geen stroom doorheen kan vloeien. Wanneer de isolatieweerstand onder een bepaald peil zakt, spreekt men van een isolatiefout. Onze DC-safe-technologie® helpt dit scenario te voorkomen.

Ze heeft haar waarde bewezen op meer dan 250 hybride autobussen, verspreid over heel Europa.

DC-safe® wordt door een octrooi beschermd (EP1265076).

Het systeem kan zeer compact uitgevoerd worden in de vorm van een microcontroller met zeer weinig uitwendige componenten.

Benieuwd hoe DC-safe ook voor u een meerwaarde kan zijn? Neem gerust contact op met onze expert.

profielfoto sofie ignoul

Contact

Sofie Ignoul

Business and Relationship Development at Energyville/VITO