Interreg D2Grids

Verwarming en koeling zijn goed voor 50% van het totale energieverbruik in de EU, maar momenteel is slechts 19,1% daarvan afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, terwijl in 5 van de 7 landen in Noordwest-Europa dezelfde ratio lager is dan 8,2%. Dit maakt verwarming en koeling een voor de hand liggende sector om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te vergroten.

Website

Periode

-

Het doel?

Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de verwarmings- en koelingssector van Noordwest-Europa door de uitrol van vijfde generatie stadsverwarming en -koeling te versnellen.

Hoe?

D2Grids gaat dit doen door een bewezen maar onderbenut concept uit te rollen: 5de generatie stadsverwarming en -koeling (5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC). 5GDHC is een sterk geoptimaliseerd, vraaggestuurd, zelfregulerend energiemanagementsysteem voor stedelijke gebieden.

Door de lage temperatuur, lage netverliezen en efficiënte warmtewisselingsmechanismen wordt de totale energievraag aanzienlijk verminderd, wat effectief en veilig kan worden geleverd door hernieuwbare energie, tot wel 100%.

De vijf pilootsites in Paris-Saclay (FR), Bochum (GE), Brunssum (NL), Glasgow en Nottingham (UK) willen in totaal ongeveer 50.000 m2 aan woningen en/of commerciële gebouwen koppelen aan een 5G DHC-net.

D2Grids

Wat is 5GDHC?

5GDHC is een stedelijk thermisch energienet voor verwarming en koeling, middels deze principes:

  • Ultra lage temperaturen die dicht bij de behoefte van de consument liggen waarmee gebruik van restwarmte en andere duurzame energiebronnen mogelijk wordt.
  • Geïntegreerde warmte & koeling aanvoer, op basis van een hybride leidingsysteem die uitwisseling van warmte en koeling tussen eindgebruikers mogelijk maakt.
  • Geïntegreerde warmte- / energienetwerken 5GDHC gebruikt thermische massa van gebouwen en grond om stroompieken te verminderen.
  • Vraaggestuurde temperatuurstijging door smart control, datamining en gedecentraliseerde installaties de hoogste watertemperatuur wordt alleen geproduceerd waar en wanneer dat nodig is.
D2Grids 2

De rol van EnergyVille/VITO

Het opschalen van de technologie, ondersteund door deze transnationale samenwerking, stelt het consortium in staat om de interesse van de industrie te wekken om de juiste producten te ontwikkelen en de kosten te reduceren met 10-20%. EnergyVille/VITO is een belangrijke projectpartner voor de industrialisering van het 5G DHC-concept en het evalueren van de resultaten.  Ze zorgen voor de technische begeleiding van de implementaties van de warmtenetten op de verschillende sites. Op basis van de jarenlange kennis opgebouwd in warmtenetten en smart grids (waarbij o.a. Mijnwater) heeft EnergyVille/VITO toegang tot de meest recente technologieën en adviseren hierbij al van bij het ontwerp.

Bijkomend zal het project ook plannen aanleveren om gelijkaardige ontwikkelingen op te zetten in Parkstad Limburg, Noord-Oost Frankrijk, Luxemburg, Vlaanderen, het Rhurgebied, Schotland en East-Midlands (UK). Toegewijde opleidingen en trainingsprogramma’s worden opgesteld door de Open Universiteit, een partner in het project met specifieke expertise in postgraduaat- en digitale opleidingen. Asper-IM uit Londen zal deelnemen aan het project door businessmodellen te introduceren en kennisplatformen voor de financiële markten aan te bieden.

Partners

Lead partner: Mijnwater B.V.

Partner Organisaties: 

Asper Investment Management Ltd, UK
Clyde Gateway Developments Ltd, UK
Open University, NL
ECOTRANSFAIRE, LU
French Geological Survey, FR
EPAPS, FR
Greenflex, FR
Construction 21, FR 
Flemish Institute for Technological, Research NV, BE
FUW GmbH, DE
Nottingham City Council, UK

Dit project van €19.3 miljoen wordt voor 60% gefinancierd door het Interreg Noord-West Europa Fonds.

Blijf op de hoogte over 5GDHC!

5GDHC-technologie kan worden toegepast op alle soorten thermische energiebronnen. D2Grids biedt industriëlen, professionals en beleidsmakers middelen om 5GDHC in hun eigen regio te ontwikkelen:

  • op maat gemaakte cursuspakketten 
  • strategieën, haalbaarheidsbeoordelingen en plannen om 5GDHC-systemen te ondersteunen, op te schalen en uit te rollen
  • een 5GDHC platform dat zorgt voor kennisuitwisseling en interactie tussen doelgroepen
  • nieuws, casestudies en meest recente informatie over stadsverwarming en -koeling
  • bezoeken aan proeflocaties