Interreg D2Grids

Verwarming en koeling zijn goed voor 50% van het totale energieverbruik in de EU, maar momenteel is slechts 19,1% daarvan afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, terwijl in 5 van de 7 landen in Noordwest-Europa dezelfde ratio lager is dan 8,2%. Dit maakt verwarming en koeling een voor de hand liggende sector om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te vergroten.

Website

Periode

-

D2Grids gaat dit doen door een bewezen maar onderbenut concept uit te rollen: 5de generatie stadsverwarming en -koeling (5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC). 5GDHC is een sterk geoptimaliseerd, vraaggestuurd, zelfregulerend energiemanagementsysteem voor stedelijke gebieden.

De belangrijkste kenmerken zijn: 

  1.  ultra-lage temperatuurgrid met decentrale energiecentrales;  
  2. gesloten lussen voor thermische energie die zorgen voor warme en koude uitwisseling binnen en tussen gebouwen; 
  3. integratie van thermische en elektriciteitsnetten.

Door de lage temperatuur, lage netverliezen en efficiënte warmtewisselingsmechanismen wordt de totale energievraag aanzienlijk verminderd, wat effectief en veilig kan worden geleverd door hernieuwbare energie, tot wel 100%.

Het doel van D2Grids is om het aandeel hernieuwbare energie en verwarming tot 20% in Noord-west Europa 10 jaar na het einde van het project te vergroten door de uitrol van 5GDCH-systemen te versnellen.

De vijf pilootsites in Paris-Saclay (FR), Bochum (GE), Brunssum (NL), Glasgow en Nottingham (UK) willen in totaal ongeveer 50.000 m2 aan woningen en/of commerciële gebouwen koppelen aan een 5G DHC-net.

De rol van EnergyVille/VITO

Het opschalen van de technologie, ondersteund door deze transnationale samenwerking, stelt het consortium in staat om de interesse van de industrie te wekken om de juiste producten te ontwikkelen en de kosten te reduceren met 10-20%. EnergyVille/VITO is een belangrijke projectpartner voor de industrialisering van het 5G DHC-concept en het evalueren van de resultaten.  Ze zorgen voor de technische begeleiding van de implementaties van de warmtenetten op de verschillende sites. Op basis van de jarenlange kennis opgebouwd in warmtenetten en smart grids (waarbij o.a. Mijnwater) heeft EnergyVille/VITO toegang tot de meest recente technologieën en adviseren hierbij al van bij het ontwerp.

Bijkomend zal het project ook plannen aanleveren om gelijkaardige ontwikkelingen op te zetten in Parkstad Limburg, Noord-Oost Frankrijk, Luxemburg, Vlaanderen, het Rhurgebied, Schotland en East-Midlands (UK). Toegewijde opleidingen en trainingsprogramma’s worden opgesteld door de Open Universiteit, een partner in het project met specifieke expertise in postgraduaat- en digitale opleidingen. Asper-IM uit Londen zal deelnemen aan het project door businessmodellen te introduceren en kennisplatformen voor de financiële markten aan te bieden.

Dit project van €19.3 miljoen wordt voor 60% gefinancierd door het Interreg Noord-West Europa Fonds.

Lead partner: Mijnwater B.V.

Partner Organisaties: 

Asper Investment Management Ltd, UK
Clyde Gateway Developments Ltd, UK
Open University, NL
ECOTRANSFAIRE, LU
French Geological Survey, FR
EPAPS, FR
Greenflex, FR
Construction 21, FR 
Flemish Institute for Technological, Research NV, BE
FUW GmbH, DE
Nottingham City Council, UK