Current Direct logo

Betere batterijen voor ecologisch, zuinig vervoer over water

Periode

-

Een verschuiving naar schone energie is een moeilijke maar noodzakelijke taak voor de transportsector, die verantwoordelijk is voor een kwart van de Europese uitstoot van broeikasgassen. Dit creëert een specifieke uitdaging voor het vervoer over water, waar volgens de prognose de emissies snel zullen toenemen, waardoor de doelstellingen van het Akkoord van Parijs worden belemmerd. Het gebruik van batterijen kan deze trend keren, maar de huidige technologie maakt ze veel te duur. Om het probleem op te lossen, stelt het door de EU gefinancierde Current Direct-project voor om een ​​innovatieve lithium-ioncel te ontwikkelen en te demonstreren die is ontworpen voor vervoer over water. Het is gebaseerd op nieuwe productietechnieken die aanzienlijke kostenbesparingen en snelle adoptie van methoden voor verminderde uitstoot van broeikasgassen mogelijk maken.

Doelstellingen

De transportsector draagt ​​bij aan bijna een kwart van de Europese uitstoot van broeikasgassen (BKG). Vergeleken met andere sectoren, zoals de landbouw of de energiesector, is het de enige sector met emissies die hoger zijn dan die van 1990. De emissies door vervoer over water vertegenwoordigen ongeveer 13% van de totale broeikasgasemissies in de EU door de vervoerssector. Bovendien zouden de emissies van vervoer over water tegen 2050 met 50% tot 250% kunnen stijgen in een business-as-usual-scenario, wat de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs ondermijnt. De uitdaging voor een grootschalige adoptie en implementatie van batterijen voor vervoer over water heeft vooral te maken met de hoge kosten van de batterijsystemen en cellen.

Het Current Direct-project pakt deze uitdagingen aan door een innovatieve lithium-ioncel voor te stellen die is geoptimaliseerd voor vervoer over water, met behulp van nieuwe productietechnieken die een consistente kostenverlaging mogelijk maken in vergelijking met de huidige marktprijzen. Daarnaast zal een verwisselbaar, gecontaineriseerd energieopslagsysteem worden ontwikkeld dat is geoptimaliseerd voor kosten en bedrijfsvoering in de vervoerssector over water.

Het overkoepelende doel van het Current Direct-project is het ontwikkelen en demonstreren van een innovatief verwisselbaar watergedragen transportbatterijsysteem en EaaS-platform in een operationele omgeving in de haven van Rotterdam op TRL7, dat het snel opladen van schepen, vlootoptimalisatie en nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk maakt. Het Current Direct-project is gericht op (i) het aanzienlijk verlagen van de totale kosten van transportbatterijen op het water, (ii) het verminderen van de broeikasgasemissies van de zeetransportsector door middel van elektrificatie van scheepsvloten, (iii) het verhogen van de energiedichtheid van batterijcellen op het water en ( iv) investeringen aan te trekken voor innovatie, banen en kenniscreatie in de Europese zeevervoer- en batterijsector.

Contact

Jeroen Büscher

Contact

Jeroen Büscher

Researcher Battery and Energy Storage at EnergyVille/VITO