ConnectSME

ConnectSME wil KMO's en MKB's helpen bij het ontwikkelen van duurzame, technologische innovaties. In Vlaanderen en Zuid-Nederland staan proeftuinen ter beschikking. Ruimte voor ontwikkeling en demonstratie wordt georganiseerd met het oog op de eindgebruiker. De bedrijven worden via vouchers ondersteund met advies en meer.

Website

Status

Lopend project

Periode

-
ConnectSME

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het belangrijk dat duurzame, technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor veel KMO’s en MKB's die duurzame technologieën ontwikkelen in Vlaanderen en Nederland, is het moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. ConnectSME richt zich dan ook specifiek op Vlaamse KMO’s en Zuid-Nederlandse MKB's die hun duurzame technologie willen testen en demonstreren in een “real-life” omgeving.

Demonstratieprojecten: proeftuinen en clusters

Met een consortium van zes proeftuinen en twee clusters, faciliteert het ConnectSME-project demonstratieprojecten voor duurzame, technologische innovaties in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De proeftuinen bieden een ontwikkelings- en demonstratie-omgeving voor innovatieve technologieën, volgens een gebruikersgericht, open innovatie-ecosysteem.  
KMO’s en MKB's kunnen vouchers aanvragen waarmee ze advies krijgen en de kans om hun innovatie in deze fysieke testomgeving  te demonstreren en te ontwikkelen. Voor deze vouchers kunnen Vlaamse KMO’s terecht bij de drie Zuid- Nederlandse proeftuinen. Omgekeerd ontvangen drie Vlaamse proeftuinen de Zuid-Nederlandse MKB's.

In de eerste fase worden 36 innovatietrajecten geselecteerd (zes per proeftuin), die elk een ‘in-kind’ voucher ontvangen t.w.v. €10.000. Deze ‘in-kind’ voucher wordt gebruikt om studie-activiteiten door de projectpartner te financieren. Zo kunnen we de impact en toegevoegde waarde van een integratie van de technologie in de proeftuin analyseren.  

Na deze analyse worden er in totaal 18 (drie per proeftuin) bedrijfstechnologieën geselecteerd voor de  tweede ‘integratie’-voucher van €40.000. Met deze tweede ‘in-kind’ voucher krijgen de 18 geselecteerde bedrijven steun van de projectpartners bij de integratie van hun technologie in de proeftuin. Op die manier worden de pilootprojecten tot uitvoering gebracht  op de proeftuinen. 

Meer informatie over het project vind je in de folder, of bij de contactpersonen van de deelnemende proeftuinen.

De presentatie van ConnectSME op het matchmaking event van 29 oktober 2020 kan je ook onderaan deze pagina terugvinden.

Bijdrage EnergyVille

VITO/EnergyVille is de enige Limburgse partner in het project en binnen ConnectSME aanspreekpunt voor Thor Park. Thor Park is een internationaal technologiepark van 93 ha en een ‘hotspot’ voor duurzame technologie, energie en innovatie.

Binnen ConnectSME zal op Thor Park gewerkt worden aan technische en economische (markt-)optimalisatie strategieën voor slim laden, geïntegreerd met energiebeheer van gebouwen. Meer info over de proeftuin vind je onderaan de pagina. EnergyVille beschikt over een unieke infrastructuur om laad strategieën te testen in het  Labo voor slim laden. Zuid-Nederlandse MKB die een innovatieve technologie rond slim laden willen testen en demonstreren op Thor Park, kunnen via vouchers advies krijgen van VITO/EnergyVille. 

Vlaamse KMO’s helpen we met plezier verder in hun zoektocht naar een Nederlandse proeftuin.

Partners

partners

Cofinancierders

Cofinancierders ConnectSME

ConnectSME is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma  2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale  Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame  ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.  Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en  de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in  slimme, duurzame en inclusieve groei.

Annick Vastiau

Contact

Annick Vastiau

Project Manager bij EnergyVIlle/VITO

Informatiemateriaal