city zen logo

 

 

 

Een stad die volledig draait op schone energie. In theorie kan het. Maar in de praktijk? Hoe integreer je nieuwe oplossingen in bestaande gebouwen, systemen en levens van mensen? Welke technische, economische en sociale uitdagingen zijn er? En hoe overwin je die? City-zen vindt het uit in 20 praktijkprojecten in Amsterdam en Grenoble.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Context

Momenteel leven meer dan 68% van de Europeanen in steden en dit cijfer zal nog stijgen. In 2050 zal ongeveer 80% van de wereldbevolking in steden leven. Stedelijke omgevingen is waar de energietransitie zich op moet richten, gebaseerd op een sterke betrokkenheid van alle stakeholders: industrie, beleidsmakers, kennispartners en burgers. Alle infrastructuren kunnen een rol spelen in een zero-energy oplossing, maar alles moet beslist worden via transparante en coöperatieve processen. Het is opvallend dat verschillende infrastructuren vandaag gemixt worden, elkaar aanvullen of zelfs vervangen. Dit is niet enkel het geval voor residentiële warmtesystemen en gasnetten, maar ook voor elektriciteit, benzine, rioleringen, drinkwater, ICT en afval. Verandering toepassen en verder gaan dan de huidige praktijken om competenties en kennis uit te wisselen is de focus, zowel vandaag als in de toekomst.

Doelstellingen

  • Innovaties tonen in de stedelijke contexten van Grenoble en Amsterdam

Door (technische) innovaties toe te passen in steden leren we hoe barrières te overwinnen, hoe businessmodellen te maken en hoe technologie zowel aantrekkelijk als gebruiksvriendelijk te maken. Deze innovaties vinden zowel plaats op systeemniveau (smart grids, stadsverwarming) als op residentieel niveau (renovaties, burgerengagement, thuisbatterijen en spellen).

  • Bijdragen aan de 20-20-20 targets van beide steden

De City-Zen innovaties zullen rechstreeks 59.000 ton CO² besparen op jaarbasis. Tegelijk wordt de infrastructuur efficiënter gebruikt en klaargemaakt voor de toekomst. Dit laat toe toekomstige innovaties sneller toe te passen.

Feit: de Europese CO² uitstoot per capita is 6.8 ton/jaar. City-zen helpt om de CO² uitstoot van 8.676 Europeanen te verlagen, niet enkel voor nu maar ook in de toekomst.

  • Steden, kennisinstellingen, burgers en industrie werkt samen 

Door academische kennis, industrietechnologie en dagdagelijke vragen van burgers samen te brengen draagt City-zen bij aan het oplossen van uitdagingen in steden. Alleen gaat het misschien sneller, maar samen komen we verder!

  • Het complexe veld van de energietransitie begrijpen 

Een geïntegreerde methodologie voor steden om een roadmap voor het weggaan van fossiele energie wordt ontwikkeld en toegepast via een roadshow in Grenoble, Amsterdam en 8 andere steden in Europa. Daarnaast wordt een spel ontwikkeld om het beleidsproces te versnellen.

  • Upscaling van innovatie

​City-zen focust op New Urban Energy oplossingen, die steden helpen energieneutraal te worden. Alle innovaties worden geevalueerd op hun upscaling potentieel en zullen leiden tot meer Smart Urban Energy projecten doorheen Europa.

Concept

Innovatie is het hart van het project: nu is het juiste moment om de toepassing van nieuwe oplossingen en slimme stedelijke technologieën op grote schaal uit te rollen. Voor technologie- en procesontwikkeling worden workshops georganiseerd (ondersteund door technologieteams in de demonstratorsteden) als deel van het project om de kloof tussen innovatie en toepassing te verkleinen en om kennis te delen.

Het succes van de toepassing hangt ook af van de betrokkenheid van burgers. Daarom erkent het project de sleutelpositie van deze groep: zij zullen betrokken worden via gebruikersgroepen en een adviesraad met maatschappelijke vertegenwoordigers is opgericht. Een spel wordt gemaakt om burgers op een innovatieve manier te engageren voor de ontwikkeling van hun slimme stad.

Deze benadering matchen de ambities van Amsterdam en Grenoble om ecovriendelijke steden te zijn. Toekomstige steden: slim, open, met een hoog niveau van leefbaarheid en welvaart zijn niet langer een utopie dankzij City-Zen!

Stijn Verbeke

Contact

Stijn Verbeke

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO