Circusol

CIRCUSOL staat voor “Circulaire Businessmodellen voor de Solar Power Industry”.  Het is een innovatief project met de steun van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.  Het brengt 15 partners samen uit 7 Europese landen om businessmodellen voor een circulaire economie in de zonne-energiesector te ontwikkelen en te demonstreren. CIRCUSOL startte in juni 2018 en loopt voor 4 jaar.

Status

Lopend project

Periode

-

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) en elektrische voertuigen (EV) zijn twee belangrijke actoren in de energietransitie. De cijfers van PV en EV op de markt blijven toenemen. Een efficiënt gebruik van grondstoffen wordt daardoor een kritische factor voor het succes van deze sectoren op langere termijn. Circulaire economie en hernieuwbare, schone energie moeten hand in hand gaan om een duurzame transitie naar een koolstofarme toekomst te garanderen.

In het H2020-project 'Circular Business Models for the Solar Power Industry' (CIRCUSOL) ontwikkelen we daarom samen met partnerorganisaties circulaire businessmodellen voor de zonne-energiesector. Het Product-Service Systeem (PSS) business model vooropgesteld door CIRCUSOL wil de status quo uitdagen in een PSS model, een leverancier zal zonne-energie produceren en opslag voorzien voor een gebruiker als een dienst. De PV en batterijen worden geïnstalleerd bij de gebruiker, maar de leverancier blijft daarbij wel de eigenaar en is daarmee verantwoordelijk voor een optimale werking. Wanneer het einde van hun gebruik in zicht komt, haalt de leverancier ze weg en beslist of ze voor een tweede keer dienst kunnen doen en elders geïnstalleerd kunnen worden of gerecycleerd moeten worden. De financiële impact en de impact op het milieu van deze business modellen zullen in dit project geëvalueerd worden door middel van een parametrisch levenscyclusmodel.

Circusol
Eszter Voroshazi

Contact

Eszter Voroshazi

R&D team leader - PV Module Technologies at EnergyVille/imec
Serge Peeters

Contact

Serge Peeters

Business Developer Storage at EnergyVille/VITO