Circusol

CIRCUSOL staat voor “Circulaire Businessmodellen voor de Solar Power Industry”.  Het is een innovatief project met de steun van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.  Het brengt 15 partners samen uit 7 Europese landen om businessmodellen voor een circulaire economie in de zonne-energiesector te ontwikkelen en te demonstreren. CIRCUSOL startte in juni 2018 en loopt voor 4 jaar.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) en elektrische voertuigen (EV) zijn twee belangrijke actoren in de energietransitie. De cijfers van PV en EV op de markt blijven toenemen. Een efficiënt gebruik van grondstoffen wordt daardoor een kritische factor voor het succes van deze sectoren op langere termijn. Circulaire economie en hernieuwbare, schone energie moeten hand in hand gaan om een duurzame transitie naar een koolstofarme toekomst te garanderen.

In het H2020-project 'Circular Business Models for the Solar Power Industry' (CIRCUSOL) ontwikkelen we daarom samen met partnerorganisaties circulaire businessmodellen voor de zonne-energiesector. Het Product-Service Systeem (PSS) business model vooropgesteld door CIRCUSOL wil de status quo uitdagen in een PSS model, een leverancier zal zonne-energie produceren en opslag voorzien voor een gebruiker als een dienst. De PV en batterijen worden geïnstalleerd bij de gebruiker, maar de leverancier blijft daarbij wel de eigenaar en is daarmee verantwoordelijk voor een optimale werking.

Wanneer hun gebruiksduur op de locatie ten einde is, neemt de leverancier ze terug en beslist of ze een tweede leven kunnen krijgen en ergens anders kunnen worden geïnstalleerd of voor recycling moeten worden verzonden. Techno-economische efficiëntie staat bij deze evaluatie centraal. De milieu- en financiële gevolgen van de beoogde bedrijfsmodellen worden in dit project geëvalueerd met behulp van een parametrisch levenscyclusmodel.

Eszter Voroshazi

Contact

Eszter Voroshazi

R&D team leader - PV Module Technologies at EnergyVille/imec
Serge Peeters

Contact

Serge Peeters

Business Developer Electrical Storage at EnergyVille/VITO
Jeroen Büscher

Contact

Jeroen Büscher

Researcher Battery and Energy Storage at EnergyVille/VITO