Enabel heeft aan EnergyVille / VITO de opdracht gegeven om de regering van Rwanda in 2022-2023 te ondersteunen bij de implementatie van circulaire economie strategieën in de Rwandese bouwsector. Deze ondersteuning wordt gehandhaafd door het opstellen van richtlijnen voor de implementatie van circulariteitsprincipes in de Rwandese bouwsector. Daarnaast zal er hulp verleend worden bij het toepassen van richtlijnen in een incubatie/coachingstraject met lokale Made in Rwanda (MiR) bouwmaterialenproducenten en zal er ondersteuning geboden worden om kennis uit te wisselen met relevante stakeholders over circulariteit in de bouwsector.

Status

Lopend project

Periode

-
Rwanda

De regering van Rwanda voert momenteel het project "The Urban Economic development initiative (UEDi)" uit, een vijfjarig gefinancierd programma (2019-2024) dat door Enabel via NIRDA en andere openbare instanties verwezenlijkt wordt. In dit kader willen NIRDA en het Rwandese Ministerie van milieuy (Mistery of Environment/MoE) als een van de prioriteiten de circulaire economie in de bouwsector versterken. Daarvoor heeft Enabel aan EnergyVille/ VITO de opdracht gegeven om de regering van Rwanda in 2022-2023 te ondersteunen bij verschillende acties. Dit project omvat de ontwikkeling van richtlijnen voor de implementatie van circulaire economie principes in de bouwsector. Daarnaast zal er hulp verleend worden bij het toepassen van de richtlijnen in een incubatie/begeleidingstraject met lokale producenten van Made in Rwanda (MiR) bouwmaterialen en zal er ondersteuning geboden worden om kennis uit te wisselen over circulaire economie in de bouwsector.

Hoofdactiviteiten

Het project bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:

  • Een situationeel onderzoek naar de circulaire economie in de Rwandese bouwsector, waaronder de relevante actoren, bouwmaterialen en -producten, lokale drijvende krachten en het beleidskader in Rwanda;
  • De uitwerking van richtlijnen voor de circulaire economie in de Rwandese bouwsector;
  • Incubatie / begeleidingstraject van 10 actoren uit de particuliere sector die Made in Rwanda (MiR) bouwmaterialen produceren;
    • Ontwikkeling van evaluatiecriteria voor de selectie van de producenten;
    • De implementatie van de ontwikkelde circulariteitsrichtlijnen bij de 10 geselecteerde producenten in een incubatie/begeleidingstraject.
    • Vergelijking van het Business as Usual-scenario met verschillende circulaire scenario's door middel van commerciële scans (bedrijfsmodellen), LCA (levenscyclusanalyse), LCC (levenscycluskostenanalyse) en circulariteitsscans;
  • Capaciteitsopbouw voor de stakeholders in Rwanda

 

Accelerator Session op het WCEF2022

Op 8 december 2022 zal EnergyVille / VITO mede een Accelerator Session organiseren op het World Circular Economy Forum 2022 in Kigali, Rwanda, met de mogelijkheid om virtueel deel te nemen.

Customers

Partners

Michiel Ritzen

Contact

Michiel Ritzen

Senior expert circularity sustainable built environment