Enabel heeft aan EnergyVille / VITO de opdracht gegeven om de regering van Rwanda in 2022-2023 te ondersteunen bij de implementatie van circulaire economie strategieën in de Rwandese bouwsector. Deze ondersteuning wordt gehandhaafd door het opstellen van richtlijnen voor de implementatie van circulariteitsprincipes in de Rwandese bouwsector. Daarnaast zal er hulp verleend worden bij het toepassen van richtlijnen in een incubatie/coachingstraject met lokale Made in Rwanda (MiR) bouwmaterialenproducenten en zal er ondersteuning geboden worden om kennis uit te wisselen met relevante stakeholders over circulariteit in de bouwsector.

Status

Afgesloten project

Periode

-
Rwanda

De regering van Rwanda voert momenteel het project "The Urban Economic development initiative (UEDi)" uit, een vijfjarig gefinancierd programma (2019-2024) dat door Enabel via NIRDA en andere openbare instanties verwezenlijkt wordt. In dit kader willen NIRDA en het Rwandese Ministerie van milieuy (Mistery of Environment/MoE) als een van de prioriteiten de circulaire economie in de bouwsector versterken. Daarvoor heeft Enabel aan EnergyVille/ VITO de opdracht gegeven om de regering van Rwanda in 2022-2023 te ondersteunen bij verschillende acties. Dit project omvat de ontwikkeling van richtlijnen voor de implementatie van circulaire economie principes in de bouwsector. Daarnaast zal er hulp verleend worden bij het toepassen van de richtlijnen in een incubatie/begeleidingstraject met lokale producenten van Made in Rwanda (MiR) bouwmaterialen en zal er ondersteuning geboden worden om kennis uit te wisselen over circulaire economie in de bouwsector.

Hoofdactiviteiten

Het project bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:

  • Een situationeel onderzoek naar de circulaire economie in de Rwandese bouwsector, waaronder de relevante actoren, bouwmaterialen en -producten, lokale drijvende krachten en het beleidskader in Rwanda;
  • De uitwerking van richtlijnen voor de circulaire economie in de Rwandese bouwsector;
  • Incubatie / begeleidingstraject van 10 actoren uit de particuliere sector die Made in Rwanda (MiR) bouwmaterialen produceren;
    • Ontwikkeling van evaluatiecriteria voor de selectie van de producenten;
    • De implementatie van de ontwikkelde circulariteitsrichtlijnen bij de 10 geselecteerde producenten in een incubatie/begeleidingstraject.
    • Vergelijking van het Business as Usual-scenario met verschillende circulaire scenario's door middel van commerciële scans (bedrijfsmodellen), LCA (levenscyclusanalyse), LCC (levenscycluskostenanalyse) en circulariteitsscans;
  • Capaciteitsopbouw voor de stakeholders in Rwanda

 

Accelerator Session op het WCEF2022

Op 8 december 2022 organiseerde EnergyVille / VITO mede een Accelerator Session op het World Circular Economy Forum 2022 in Kigali, Rwanda. 

Intentieverklaring

Op 6 juni 2023 ondertekende EnergyVille / VITO een intentieverklaring om samen te werken met NIRDA Rwanda – het Nationaal Agentschap voor Industrieel Onderzoek en Ontwikkeling  en het Rwanda CPCIC het Centrum voor Groene Productie en Klimaatinnovatie in Rwanda met het oog op een nog intensievere samenwerking met het Oost-Afrikaanse land. 

Het doel van de samenwerking tussen de partijen is om een strategische relatie tot stand te brengen met als doel het niveau van duurzaamheid en circulariteit in de gebouwde omgeving en bouwsector in Rwanda te verhogen door middel van industrieel onderzoek, het in kaart brengen en ontwikkelen van technologie, interventies en replicatie.

Indien nodig zullen ook andere EnergyVille partners kunnen bijdragen aan deze strategische relatie.

In de schijnwerpers

Naar aanleiding van de intentieverklaring die EnergyVille / VITO ondertekende met NIRDA Rwanda en Rwanda CPCIC, bezocht de Rwandese delegatie verschillende bedrijven in Limburg in het kader van innovatief en circulair bouwen. Zo werd een bezoek gebracht aan steenfabriek Vandensanden in Spouwen-Bilzen en aan baksteenfabrikant Wienerberger in Londerzeel.

 

Rwandese delegatie bezoekt Vandensanden in Spouwen-Bilzen 

 

 

Rwandese delegatie bezoekt Wienerberger in Londerzeel 

 

Opdrachtgevers

Partners

Contact

Carolin Spirinckx

Contact

Carolin Spirinckx

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
Michiel Ritzen

Contact

Michiel Ritzen

Senior expert circularity sustainable built environment