Maak kennis met CIRCAT, een nieuw project dat een circulair aanbestedingspakket ontwikkelt dat op een onafhankelijke manier de circulariteit van technische installaties evalueert, zonder fabrikant- of productafhankelijk te zijn.

Periode

-

Circulair bouwen spitst zich vooral toe op een slim ontwerp en doordachte materiaalkeuzes. Ontwerpers zetten dus in op de aanpasbaarheid van het plan en de demonteerbaarheid van bouwsystemen. Daarbij ligt het accent op materialen die op het einde van hun levenscyclus opnieuw gerecupereerd of gerecycleerd kunnen worden. Op het vlak van technische installaties (HVAC, elektriciteit, sanitair,…) is er nog steeds sprake van een voornamelijk lineair economisch model. Om het circulair model te kunnen verankeren in het bouwproces, is het belangrijk dat de circulaire aanpak gestimuleerd wordt in alle facetten ervan. Ook in het domein van de technische installaties, want die maken een wezenlijk deel uit van elk gebouw. Installaties zijn daarenboven onderhoudsgevoelig en zijn ook frequenter aan vervanging toe in vergelijking met andere gebouwlagen. Daardoor bieden ze een enorm potentieel om nog efficiënter om te gaan met grondstoffen en materialen.

Het doel van CIRCAT, dat een technisch ontwerpteam (studiebureau Boydens), een onderzoeksinstelling  (EnergyVille/VITO), een vooruitstrevende opdrachtgever (Revive) en een stakeholdergroep van industriële marktspelers verenigt, is het ontwikkelen van en implementeren van een pakket beoordelingscriteria voor aanbestedingen dat de circulariteit van bouwdiensten stimuleert zonder afhankelijk te zijn van specifieke fabrikanten of producten. Eerst zal een set relevante circulaire ontwerprichtlijnen en parameters worden opgesteld op basis van een onderzoek naar bestaande circulariteitsprincipes, projecten of bouwoplossingen. Gevolgd door een vertaling naar een kwantitatief pakket beoordelingscriteria voor aanbestedingen. Het ontwikkelde pakket zal ook worden getest in een case study om de uitvoerbaarheid en impact van het pakket te controleren.

Carolin Spirinckx

Contact

Carolin Spirinckx

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO