In dit project onderzoekt EnergyVille welke installatie de beste is voor de firma Beneens.

Status

Afgesloten project

Periode

-

De onderneming Beneens in Olen heeft een oude verbrandingsinstallatie voor houtafval die met een aantal technische problemen kampt. Vroeg of laat zal de ketel moeten worden vervangen. In het kader van de BeWood2Energy-studie onderzoekt EnergyVille wat de optimale installatie voor Beneens zou zijn op basis van de technische, economische, wettelijke, sociale en regelgevingsperspectieven. Deze studie gaat niet alleen na hoe er in de eigen verwarmingsbehoeften van de onderneming kan worden voorzien. Ze onderzoekt tevens of warmte aan naburige bedrijven en aan een nieuwe kmo-zone kan worden geleverd en of er mogelijkheden zijn om elektriciteit op te wekken met de beschikbare warmte.

Johan Van Bael

Contact

Johan Van Bael

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO