assist logo

ASSIST biedt een tweezijdig aanpak aan voor energiearmoede: actief engageren van consumenten in de energiemarkt, en een positieve gedragswijziging verwezenlijken wat betreft energieconsumptie en het beleid op energiearmoedebestrijding.

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

In recente jaren hebben energiegebruikers meer rechten verkregen met de invoering van de huidige Europese energiewetgeving. Er heerst echter wel het besef dat de rechten van consumenten (en dan vooral de kwetsbare consumenten en energiearmen) verder versterkt moeten worden. Verder moet ook de groeiende marktcomplexiteit aangepakt worden door concrete oplossingen in te voeren die de verantwoordelijkheid en het engagement van de consumenten verhogen.

ASSIST startte op 31 mei 2017 en is een project van 36 maanden dat gesteund wordt door de Europese Commissie onder het H2020 programma. Het biedt een tweezijdig aanpak aan voor het probleem: actief engageren van consumenten in de energiemarkt, en een positieve gedragswijziging verwezenlijken wat betreft energieconsumptie en het beleid op energiearmoedebestrijding. Specifiek zou dit gebeuren door:

  • Het ontwikkelen van unieke en gespecialiseerde diensten voor kwetsbare gemeenschappen door een netwerk van getrainde adviseurs voor kwetsbare energieconsumenten ter beschikking te stellen.
  • De kennis en het belang van politieke stakeholders voor de kwetsbaarheid van consumenten en energiearmoede benadrukken en zo de algemene betrokkenheid te verhogen en het beleid te engageren om het fenomeen aan te pakken.

Het project, dat gelanceerd werd op 1 mei 2017, wil de kennis over de kwetsbaarheid van consumenten, en meer specifiek over energiearmoede, verbreden en grondiger kaderen. Momenteel is er nog steeds geen duidelijke en unieke definitie voor de identificatie en meting van energiearmoede. Eveneens is ook de kennis over het fenomeen en mogelijke oplossingen hoe het te bestrijden beperkt. De methodologie van het ASSIST project werd samengesteld en goedgekeurd door alle partners tijdens de kick-off meeting op 15-16 Mei in Rome.

In de eerste fase zal het project grondige kennis genereren over de kwetsbaarheid van consumenten en meer specifiek over energiearmoede, omdat er nog steeds geen duidelijke en unieke definitie is voor de identificatie en meting van energiearmoede, en omdat er maar een beperkte kennis is van de verschijnselen en van de mogelijke oplossingen.

Via de portaalsite van ASSIST wordt het project openbaar gemaakt aan de belangrijkste actoren van de sectoren betrokken bij de energiesector en bij de aanpak van energiearmoede en kwetsbaarheid in heel Europa.

Erik Laes

Contact

Erik Laes

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO