De Europese Commissie heeft via DG Energie het AIDRES-project toegekend aan EnergyVille / VITO om de toekomstige energie- en grondstofbehoeften van energie-intensieve industrieën (EII's) in Europa geografisch in kaart te brengen. De resultaten zullen dienen als input voor datavisualisatie (door het JRC) en voor de ontwikkeling van energiesysteemmodelleringstoepassingen binnen het Horizon Europa-programma in de komende jaren. EnergyVille / VITO zal binnen dit project samenwerken met experts van UGent, EPFL, Wuppertal Institute, Vrije Universiteit Brussel, Dechema en Kresko Energy.

Status

Afgesloten project

Periode

-

In de afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken gepubliceerd die een ​​beter inzicht proberen te geven in de mogelijke wegen naar koolstofneutraliteit van verschillende eindgebruikssectoren in het algemeen en energie-intensieve industrieën in het bijzonder. Eerdere studies waren in grote mate gericht op koolstofneutraliteitsscenario's voor afzonderlijke sectoren op zichzelf, gebaseerd op algemene aannames van processen. Tegelijkertijd zal de succesvolle transformatie van energie-intensieve industrieën een centrale rol spelen als de EU Green Deal-strategie succesvol zal zijn, vanuit ecologisch en economisch oogpunt.

Deze studie zal het volgende niveau van noodzakelijke gegevens verzamelen om een ​​scherper beeld te krijgen van mogelijke trajecten voor industrieën op hun respectievelijke locaties en in hun fol binnen respectievelijke industriële clusters in Europa. Het team zal voortbouwen op een aanpak die ontwikkeld werd binnen het H2020 EPOS-project met de nadruk op sectoroverschrijdende industriële symbiose. De resultaten van deze state-of-the-art proces- en industrieclustermodellen zullen in kaart worden gebracht in een georeferentie-database (GIS) op NUTS 3-niveau. De modelresultaten en de ontwikkelde geodatabase zullen een systematisch overzicht genereren van de Europese industriële energie- en grondstofvraag in 2030 en 2050 en het daarmee samenhangende potentieel voor hernieuwbare integratie in de respectieve Europese regio's schetsen.

Deze tweejarige studie begon in januari 2021, met een workshop voor belanghebbenden waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven worden uitgenodigd in september 2021.

profielfoto Frank Meinke-Hubeny

Contact

Frank Meinke-Hubeny

Project Manager Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO