Steden hebben een belangrijke rol te spelen in de energietransitie. ACCESS wil daarom steden in staat stellen om lokale stakeholders te ondersteunen in de transitie van het Europees energiesysteem.

Met steun van: 

Provincie antwerpen

ACCESS

 

Status

Lopend project

Europa werkt sterk aan duurzame, decentrale en digitale energienetwerken. Steden staan daarbij voor de uitdaging de overgang te maken naar een lokale en hernieuwbare energieproductie en opslag; en dat met de voorwaarde dat de stabiliteit van het net niet in het gedrang komt. De regio rond de Noordzee neemt de leiding in de opschaling van duurzame energiebronnen en gedecentraliseerde energienetwerken. In die overgang botst de regio echter wel op nieuwe uitdagingen wat betreft beheer, financiering en technologiekeuzes.

Omdat publieke autoriteiten en organisaties doorgaans niet de expertise of mogelijkheden hebben om te experimenteren met alle technologieën, management- en financieringsmodellen in de energietransitie, is integratie van verschillende energievectoren en samenwerking over de lands- en over bedrijfsgrenzen heen noodzakelijk om een bredere flexibiliteit en efficiëntie te garanderen.

Het Interreg NSR-gefinancierde ACCESS-project helpt steden om deze gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan en een versnelling hoger te schakelen richting koolstofarme oplossingen. Het project verenigt actoren, organisaties en steden om samen te werken aan gezamenlijke energie-ambities en werkt richting een systematische opschaling van duurzame energiestrategieën en actieplannen om de transitie naar lokale energiesystemen mogelijk te maken en over te dragen naar nog andere autoriteiten in de regio.

ACCESS

ACCESS is een Europees project, gefinancierd door Interreg North Sea Region. Lokale autoriteiten Amersfoort, West-Suffolk Councils, Malmö en Mechelen zullen samen verschillende werkwijzen, inclusief lokale energiehubs, peer-to-peer verhandelingsmodellen en lokale, collectieve plannigstools, onderzoeken en demonstreren. Ze worden daarbij ondersteund door kennispartners Aarhus University, Johannesberg WetenschapsPark, IfM ECS en EnergyVille/VITO.

Naast een rol als coördinator, zal EnergyVille/VITO de bestaande beleidsondersteunende tools voor stedelijke energiestrategieën verbeteren. Gebaseerd op een diepe kennis van energiestromen en stedelijke structuren, zullen mogelijke routes richting slimmere energiesystemen onderzocht worden. Scenario-analyses zullen daarbij helpen om de impact van de voorgestelde oplossingen te onderzoeken. De tools worden bovendien herhaaldelijk bij de andere projectpartners ontwikkeld en gedemonstreerd.

Contact

Dorien Aerts

Contact

Dorien Aerts

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO