21-03-2023

In onze weg naar een duurzame energietransitie speelt de opwekking van elektriciteit met zonnepanelen (PV-modules) een belangrijke rol. Zonne-energie biedt vele voordelen zoals een lage kost, goede betrouwbaarheid, weinig onderhoud en veel integratiemogelijkheden. Het is wel belangrijk om ook hier rekening te houden met de duurzaamheidsaspecten van de gebruikte materialen en grondstoffen. Recyclage is hier een essentieel onderdeel van. Een onderdeel dat steeds belangrijker én dringender wordt.


Recyclage van zonnepanelen

De installatie van zonnepanelen wereldwijd is pas echt begonnen in de jaren 2000. Een zonnepaneel heeft een levensduur van ongeveer 25 jaar, moderne modules zullen waarschijnlijk nog langer meegaan. Dat maakt dat de recyclagestroom pas op kruissnelheid zal komen in de komende jaren. De inzameling van afgedankte zonnepanelen wordt momenteel wel al structureel aangepakt. In België is PV Cycle hiervoor verantwoordelijk.  

Omdat er tot nu toe nog niet zoveel zonnepanelen zijn om te recycleren, is het ook niet economisch rendabel voor bedrijven om zich hiermee bezig te houden. De nodige machines zouden een groot deel van de tijd stilstaan. Daarom is het huidig recyclageproces van zonnepanelen niet optimaal. Momenteel is het meest gebruikte proces het ‘vermalen’ van de zonnepanelen, waarna de verschillende materialen zo goed mogelijk gescheiden worden. Deze methode is niet geschikt voor het recycleren van alle materialen, en is ook niet optimaal voor het verkrijgen van een hoge zuiverheid. Op dit moment is het wel het meest gebruikte proces vanwege economische redenen en omdat er geen specifieke verplichting is om de zeldzamere materialen (zoals zilver) goed te scheiden. Om de voorspelde groei van de zonnepanelenindustrie bij te houden, is het wel essentieel dat zulke zeldzame grondstoffen gerecycleerd worden. In de EnergyVille Expert talk van februari gaan we hier dieper op in.

Voor een uitgebreid overzicht van de status van de recyclage van PV-modules verwijzen we graag naar dit rapport van het International Energy Agency.

De recyclagemethoden van de toekomst

Het is duidelijk dat we moeten overstappen naar meer duurzame recyclagemethoden van PV-modules. In dit kader heeft imec-EnergyVille samen met 16 andere partners een Europees projectvoorstel ingediend. In het voorstel worden 3 verschillende recyclagemethoden met elkaar vergeleken op het gebied van kwaliteit van de materialen, duurzaamheid en economische haalbaarheid. De rol van imec-EnergyVille, zoals omschreven in het projectvoorstel, omvat het leiden van het project als geheel, het testen van PV-modules op basis van materialen die (gedeeltelijk) hergebruikt zijn, en het ontwikkelen/testen van PV-modules die beter/eenvoudiger gerecycleerd kunnen worden. We verwachten voor de zomervakantie meer nieuws over de toekenning en hopen met dit project een positieve bijdrage te mogen leveren aan een duurzaam recyclageproces van PV-modules.