In juni 2019 komt het SmartNet-project ten einde. Het project analyseerde verschillende interactieschema’s tussen TSO’s en DSO’s met betrekking tot ondersteunende diensten rond het distributienet. Dit is inclusief testen in laboratoria en veldtesten in Italië, Denemarken en Spanje. Een dergelijke coördinatie en informatie-uitwisseling tussen transmissie- en distributiesysteemoperatoren wat betreft intermitterende hernieuwbare energiebronnen, flexibele belasting en lokale netstatus wordt steeds belangrijker om een efficiënt, effectief en veilig energiesysteem te garanderen.

Smartnet


Wanneer
-

Waar

Hotel Concorde
Arona
Italië

Steeds meer intermitterende hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie en PV zijn verbonden op alle voltageniveaus, wat uitdagingen biedt aan TSO’s om de balans te bewaren tussen productie en consumptie. Bovendien moeten zowel TSO’s als DSO’s omgaan met piekinjecties, omgekeerde energiestromen en congestie. Naast de inperking van hernieuwbare energie, wat om voor de hand liggende redenen geen goede optie is, kunnen ook flexibele belastingen gebruikt worden (bijvoorbeeld het balanceren van belasting na productie). Tegelijk kan de activatie van flexibele belasting nieuwe, lokale problemen met zich meebrengen, zoals congestie zelf.

De toename van het aantal RES en de flexibele middelen die geconnecteerd zijn met het distributienet kunnen een waardevolle aanwinst zijn voor bijkomende diensten voor de TSO, maar dit vereist nauwkeurige coördinatie tussen de TSO en de DSO om zeker te zijn dat reserve-activaties voor of door de TSO geen problemen veroorzaken aan het distributienet. Bovendien moeten de capaciteit en limieten van het net op alle voltageniveaus in het oog gehouden worden. Daarom onderzocht dit project de volgende zaken:

 • welke bijkomende diensten geleverd kunnen worden door bronnen geconnecteerd met het distributienet
 • de voor- en nadelen van verschillende ondersteunende marktarchitecturen (lokaal, globaal,…) en de geassocieerde balancerende producten
 • het modelleren van flexibele bronnen in relatie tot marktarchitecturen en producten
 • computergestuurde netmodellen en marktalgoritmen
 • welke monitoring- en controlesignalen uitgewisseld moeten worden voor een gecoördineerde actie tussen TSO’s en DSO’s, en hoe dit in kaart gebracht kan worden op een ICT raamwerk
 • beleidsmatige belemmeringen, marktinefficiënties, incentive schema’s voor DSO’s, implicatie voor marktkoppeling,…

Agenda slotevent

 • 09.00 – 09.15 Introductie (Gianluigi Migliavacca – RSE– project coordinator)
 • 09.15 – 10.15 Ancillary services from distribution networks and TSO-DSO coordination modalities: the view of the stakeholders
 • 09.15 – 09.30 – Matti Supponen – former European Commission
 • 09.30 – 09.45 – Norela Constantinescu – ENTSO-E
 • 09.45 – 10.00 – Florian Gonzalez – EDSO
 • 10.00 – 10.15 – Andrea Galliani – Italian regulatory authority ARERA
 • 10.15 – 10.45 Presentation of final simulations and CBA results (Marco Rossi – RSE, Carlos Madina, TECNALIA)
 • 10.45 – 11.00 Coffee break
 • 11.00 – 12.00 Presentation of final lessons from the three pilots (Carlos Madina – TECNALIA)
 • 11.00 – 11.20 – Luca Ortolano – Italian TSO TERNA
 • 11.20 – 11.40 – Henrik Madsen – DTU
 • 11.40 – 12.00 – Miguel Pardo – Spanish DSO ENDESA
 • 12.00 – 12.30 Presentation of regulatory guidelines (Ivana Kockar – University Strathclyde, Dario Siface – RSE)
 • 12.30 – 12.45 Project outcast: impact assessment and exploitation plan (Gianluigi Migliavacca – RSE– project coordinator)
 • 12.45 – 13.30 Debate with stakeholders: the way forward
 • 13.30 – 14.30 Lunch