De Smart City Expo ondersteunt steden en collectieve innovatie over heel de wereld. Door sociale innovatie te promoten, samenwerkingen te faciliteren en businessopportuniteiten te identificeren, richt het evenement zich op een betere toekomst voor steden en hun inwoners wereldwijd.

NEEM DEEL AAN HET MEEST INNOVATIEVE EVENEMENT VOOR STEDEN TER WERELD


Wanneer
-

Waar

Fira Barcelona
Gran Via Venue
Barcelona
België

In het oude Griekenland was de voornaamste betekenis van het woord 'polis' 'verzameling van burgers'. Ook voor Plato stond de beste vorm van regering in functie van het algemeen belang. In de 21e eeuw, waarin reeds meer dan de helft van de wereldbevolking al in steden leeft en dat aandeel nog steeds lijkt te stijgen, moeten steden opnieuw een algemeen begrip van het algemeen belang hervinden en zichzelf heruitvinden paraat te staan voor de huidige en toekomstige impact van het klimaat, migratie en veiligheid, om maar enkele te benoemen.

Gelukkig zetten verschillende initiatieven de toon met innovatieve voorstellen. Desalniettemin blijven de uitdagingen van onze wereld significant. Een interdisciplinaire aanpak is nodig om de rol van steden en gemeenten en de samenwerking van verschillende systemen, technisch, financieel of sociaal te onderbouwen. Steden zijn hubs van innovatie en kennis, drivers voor economische groei, voorspoed en sociaal welzijn.

Elke stad is bovendien fysiek en virtueel op complexe wijze verbonden.

Het welzijn van burgers en de omgeving centraal plaatsen in de transformatie van steden is daarmee een cruciaal gegeven geworden om te komen tot een duurzamere toekomst. Deze aanpak roept echter nog steeds verschillende vragen op.

De antwoorden op die vragen komen steeds meer binnen handbereik. Sinds 2011 is de Smart City Expo World Conferentie (SCEWC) een onmisbaar evenement dat de laatste oplossingen en technologieën en  inspirerende keynote speaches combineert. In 2018 zal de focus liggen op wat een stad 'leefbaar' maakt. Centraal staan 5 topics die een antwoord trachten te bieden op de uitdagingen waarmee steden geconfronteerd worden:

Tegelijkertijd zullen ook de Smart Mobility Conferentie, de Internationale Geïntegreerde Water Cycle Show (Iwater), de Europese Circulaire Economie Summit en de Sharing Cities Summit gehouden worden in parallel met de Smart City Expo World Conferentie. Dit allemaal om zoveel mogelijk synergieën mogelijk te maken.