19-11-2019

Afgelopen week vond in Brussel het officiële slotevent van het Sabatair-project plaats. Dit tweejarig project richtte zich op het ondersteunen van de transportsector in het definiëren van de gepaste voorwaarden voor een veilig transport van toepassingen met Lithium batterijen. Tijdens het project werd een handleiding voor operatoren om veiligheidsanalyses uit te voeren opgesteld. Bijkomend werden nieuwe inzichten en aanbevelingen voorgesteld aan het SAE G27 standaardiseringscomité.

 


Sabatair

Doorheen de jaren worden Lithium ion batterijen steeds vaker gebruikt om allerhande elektrische apparaten te voorzien van de nodige energie. Je kan ze onder andere vinden in gsm-toestellen, laptops, speelgoed, elektrische voertuigen, etc. Wat echter minder bekend is, is dat Lithium ion baterijen wanneer kunnen zorgen voor veiligheidsrisico’s wanneer ze niet vervoerd worden volgens de juiste transportvoorschriften. Zo zijn lithium batterijen vermoedelijk de oorzaak geweest, of hebben bijgedragen tot ongecontroleerde branden in drie cargovluchten tussen 2006 en 2011. Het verhoogd aantal incidenten met Lithiumbatterijen en het feit dat de huidige maatregelen onvoldoende bleken te zijn heeft het ICAO ertoe aangezet om zelfs een verbod op het transport van lithium ion en lithium metaal batterijen in cargo- en passagiersvliegtuigen te implementeren totdat correcte oplossing geïmplementeerd worden.

Sabatair Slotevent

Om dat probleem aan te pakken, verenigde het sabatair-project verschillende onderzoekspartners om de doeltreffendheid te analyseren van de testmethodes zoals beschreven in de voorlopige resultaatgericht verpakkkingsstandaard voor lithium batterijen als vracht op een vliegtuig (SAE AS6413). Bijkomende risicobeperkende maatregelen die samen met de verpakkingsstandaard geïmplementeerd worden, werden geïdentificeerd door middel van een uitgebreide en geavanceerde vragenlijst. De doeltreffendheid van sommige van deze risicobeperkende maatregelen om thermische warmterisico’s tegen te gaan werd gevalideerd door een serie van modelleerstudies en experimentele testen in een omgeving representatief voor een typisch vliegtuig met een klasse C cargocompartiment. De verschillende resultaten werden gebruikt om een handleiding op te stellen om luchtvaartoperatoren te ondersteunen bij risicoanalyses van luchtvaarttransporten met lithium-ion en lithium-metaal batterijen.

Sabatair Closing Event

Alle testresultaten en tools ontwikkeld tijdens het project warden tijdens het finale slotevent voorgesteld en worden publiek ter beschikking gesteld in het eerste kwartaal van 2020.

Het project werd opgestart door de Europese Commissie (DG MOVE) en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), en gecoördineerd door VITO/EnergyVille. Andere projectpartners zijn AIRBUS Operations GmbH,  ALGOLiON, Impact solutions en de DG Safety Group.

Khiem Trad

Contact

Khiem Trad

Researcher Battery and Energy Storage at EnergyVille/VITO