08-10-2021

Nadat Ronnie Belmans eerder dit jaar de titel van General Manager van EnergyVille doorgaf aan Gerrit Jan Schaeffer, werd eerder deze week ook zijn carrière als gewoon hoogleraar aan KU Leuven feestelijk gevierd. Op 6 oktober 2021 is prof. dr. Ir. Ronnie Belmans tot het emeritaat toegelaten, na een academische loopbaan van ruim 40 jaar aan KU Leuven.

 


In het bijzijn van collega-professoren en emeriti, gewaardeerde collega’s en familie en vrienden werd zijn carrière uitgebreid overlopen tijdens een emeritaatsviering in Genk. Naast de rol die Ronnie Belmans vervulde als academicus werd hij gehuldigd voor zijn rol als ingenieur van de liberalisering van de energiesector en als founding father van EnergyVille. De aanwezigen dankten professor Belmans voor zijn inzet voor KU Leuven en EnergyVille, voor de onderwijs- en onderzoekswereld en voor de samenleving in haar geheel.

“Ronnie Belmans heeft altijd goed begrepen hoe techniek en technologie om te zetten in welvaart. Naast technologie zijn er namelijk nog andere innovatiecomponenten nodig, zoals bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen. Wat hij de voorbije tien jaar gestart is en samen met vele partners verwezenlijkt heeft op Thor Park is daar een mooi voorbeeld van. Het pad is geëffend om dit ecosysteem verder uit te bouwen, ook op Europees niveau.” aldus Koenraad Debackere, gedelegeerd bestuurder KU Leuven Research & Development.

Stilzitten is in ieder geval niet aan de orde, aldus Ronnie Belmans zelf: “Aan KU Leuven word ik emeritus met opdracht. Dat houdt in dat ik nog enkele doctorandi en masterstudenten mee zal begeleiden en op hoog niveau projecten zal sturen. Binnen EnergyVille blijf ik een adviesrol vervullen en zal ik  de modelleringsgroep mee helpen uitbouwen. Daarnaast haal ik ook opnieuw de banden aan met de Florence School of Regulation, waar ik advies zal geven over technische aspecten binnen marktwerking en regulering van deze markten.”

Huidig General Manager Gerrit Jan Schaeffer kijkt alvast uit naar de komende jaren. “In mijn afwezigheid is EnergyVille sterk uitgebreid, met de twee nieuwe partners imec en UHasselt waardoor er in totaal wel 400 onderzoekers aan onze samenwerking verbonden zijn. Dankzij de bijkomende financiering van de Vlaamse regering worden onze onderzoekslijnen de komende jaren ook nog flink uitgebreid. Er ligt dus heel wat werk op de plank, maar dankzij de stevige basis waar Ronnie Belmans mee voor gezorgd heeft heb ik er alle vertrouwen in dat we de komende jaren nog verder zullen groeien.”

Ronnie Belmans