De Power Systems Computation Conference is een internationale wetenschappelijke non-profit organisatie. PSCC richt zich op theoretische ontwikkelingen en computationele aspecten van energiesysteemapplicaties , en dit van microgrids tot megagrids.


Wanneer
-

Waar

University College Dublin
Ierland

De focus ligt daarbij op het modelleren en simuleren van modellen om de verschillende componenten, hun onderlinge interacties en hun collectief gedrag beter te begrijpen en methodes te vinden om beleidsmatig advies te formuleren voor het energiesysteem. De aangehaalde thema's reiken van analytische technieken, modelleringsuitdagingen, complexe software-ontwikkelingsdilemma's tot de analyse van huidige en toekomstige uitdagingen van het energiesysteem.

Het opzet van PSCC is onder andere om drie-jaarlijks een internationale conferentie te organiseren om de onderlinge bevindingen voor te stellen. Dit jaar zal de Power System Computation Conference 2018 georganiseerd worden aan het University College Dublin, Ierland. Tijdens de conferentie, zal ook de onderzoeksgroep 'elektrische netwerken' van EnergyVille aanwezig zijn.

Wil je graag meer informatie over de conferentie? Of wil je graag zelf deelnemen?

Voor alle informatie kan je hier (externe link) terecht.