Innteresting

Op donderdag 10 september 2020 organiseert het INNTERESTING-consortium hun eerste online sustainability stakeholder consultation meeting om de toekomstige maatschappelijke acceptatie van nieuw ontwikkelde windenergietechnologieën te verbeteren.


Wanneer
-

Waar

Online
België

INNTERESTING?

De afkorting INNTERESTING staat voor "Innovative Future-Proof Testing Methods for Reliable Critical Components in Wind Turbines" en is de naam van een driejarig Europees project dat dit jaar is opgestart door acht partners uit drie Europese landen: vier R&D-centra (IKERLAN , VTT, VITO en KU Leuven - onder EnergyVille), twee fabrikanten van componenten voor windturbines (Laulagun en Moventas), één wereldspeler op het gebied van computerondersteunde technische simulaties (Siemens Industry Software) en één non-profitorganisatie (Basque Energy Cluster). Het Europese project INNTERESTING wil de ontwikkeling van windenergietechnologieën versnellen en de levensduur van windturbinecomponenten verlengen door de ontwikkeling van innovatieve virtuele en hybride testmethoden voor prototypevalidatie van lager- en versnellingsbakcomponenten.

INNTERESTINGHet project werkt rond drie casestudy's waarin ontwrichtende technologieën voor nieuwe  lager- en versnellingsbakcomponenten en een nieuw concept voor levensduurverlenging van  worden ontwikkeld. Om het innovatiepotentieel van INNTERESTING's technologische ontwikkelingen te maximaliseren, zonder het potentieel te verliezen om de ecologische, sociale en economische effecten te verminderen, zal gedurende het hele project een continue levenscyclusduurzaamheidsbeoordeling (LCSA) worden uitgevoerd. De LCSA bestaat uit een milieu-levenscyclusanalyse (LCA), een sociale levenscyclusanalyse (S-LCA) en levenscycluskosten (LCC). In de eerste iteratie van de LCSA worden business-as-usual referentiewindturbines beoordeeld om inzicht te krijgen in de bijdrage van de verschillende componenten en testmethoden voor de ecologische, sociale en economische impact van windturbines. Daarnaast zullen de resultaten van deze eerste iteratie worden gebruikt als referentie om de verbetering te evalueren met betrekking tot de technologische ontwikkelingen binnen INNTERESTING.

Waarom een Stakeholder Consultation Meeting?

Binnen INNTERESTING zullen technische, milieu- en sociale eisen worden gesteld aan de toekomstige windturbines. Dit zal mede gebaseerd zijn op de LCSA maar ook aangevuld met informatie van relevante key stakeholders. Daarom, om ervoor te zorgen dat belangrijke behoeften niet vergeten worden en we komen tot breed ondersteunde vereisten, waarderen we uw input.

Neem deel aan onze overlegvergadering met belanghebbenden:

 • Om uw mening te geven over de noodzakelijke vereisten voor toekomstige windturbines, om de sociale acceptatie te verbeteren en om de milieueffecten van nieuw ontwikkelde windenergietechnologie te verminderen;
 • Om de visie te kennen van andere belangrijke belanghebbenden in de waardeketen van windenergie;
 • Om als eerste geïnformeerd te worden over de status en resultaten van het INNTERESTING project.

Programma

10 September 2020, 10:00-12:00 CET, Zoom

Het evenement zal doorgaan in het Engels.

 • Welcome and general introduction to the INNTERESTING project – IKERLAN (project coordinator)
 • Social acceptance of wind energy technology – VITO
 • Presentation of the findings of the literature review
 • Interactive discussion
 • (Future) environmental requirements of wind energy technology – VITO
 • Presentation of the findings of the literature review
 • Interactive discussion
 • Life Cycle Sustainability Assessment of three reference wind turbines – VITO
 • Presentation of the findings of the business-as-usual LCA, LCC and S-LCA
 • Interactive discussion

Interesse?

Meld u vóór 7 september 2020 online aan via dit formulier. De Stakeholder Consultation Meeting is gratis, maar registratie is verplicht. Uw registratie wordt per e-mail bevestigd met de deelnamegegevens van de Zoom-vergadering.

Partners

Partners innteresting

Dit project ontving financiering van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 851245.