09-07-2018

Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen. De ministerraad heeft in het kader van dit fonds en op aanraden van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem, het NEPTUNE project goedgekeurd om de ontwikkeling van het toekomstige Europese elektriciteitsnet voor windenergie op zee te onderzoeken.


Zo’n elektriciteitsnet zal op lange termijn voor een groot deel uitgerold worden met gelijkstroomtechnologie. Vooraleer dit net gebouwd kan worden, moeten eerst een aantal uitdagingen worden aangepakt. Het onderzoeksvoorstel van het NEPTUNE project focust daarom op drie assen: 

  • Planning van de uitrol van het netwerk op een kostenefficiënte en betrouwbare manier,
  • Betrouwbare beveiliging om schade of netuitval door fouten te voorkomen,
  • Controle van de omvormers in het net voor een stabiele werking.

Het NEPTUNE project vormt op deze manier een essentieel element om België in de volgende decennia klaar te maken voor een verdere uitrol van windenergie op zee. Bovendien vormt het project een logische volgende stap na de bouw van het stopcontact of ‘modular offshore grid’ op de Noordzee door Elia, ook zopas goedgekeurd door de ministerraad.

 De ontwikkeling van hernieuwbare energie en in het bijzonder windenergie heeft ervoor gezorgd dat deze technologie steeds kosteneffectiever wordt, maar dat er ook steeds grotere windparken gebouwd worden, die bovendien verder van het bestaande netwerk geplaatst worden. Het transport van deze windenergie naar de eindgebruiker neemt hierdoor een steeds belangrijkere rol waarvoor de traditionele wisselstroomtechnologie niet langer geschikt is. Het project zorgt, naast de nieuwe ontwikkelingen, mee voor de uitbouw van de noodzakelijke kennis in deze sector, die nu reeds goed is voor 15000 werknemers in België. Het project zal uitgevoerd worden onder leiding van prof. Dirk Van Hertem van EnergyVille/KU Leuven, in samenwerking met zijn collega’s prof. Jef Beerten (EnergyVille/KU Leuven) en prof. Erik Delarue (EnergyVille/KU Leuven). 

Naast Neptune werden nog twee projecten goedgekeurd: EPOC 2030-2050 en BREGILAB. Meer weten? Bekijk dan ook zeker het bijhorend persbericht.

profielfoto dirk van hertem

Contact

Dirk van Hertem

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven, Research line coordinator electrical networks