06-12-2018

Recent publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij ' De Milieuverkenning 2018'. De Milieuverkenning 2018 beschrijft en analyseert oplossingen die kunnen bijdragen aan een (ecologisch) duurzamer energie-, mobiliteits- en voedingssysteem. Ook EnergyVille/VITO werkte mee aan dit document en leverde verschillende achtergrond- documenten aan die dit rapport mee tot stand brachten.


Milieuverkenning 2018

Milieuverkenning 2018

Waar gaat Vlaanderen heen op het vlak van voeding, ruimte, mobiliteit en energie? Het klassieke milieubeleid botst op zijn grenzen. Heel wat milieu-indicatoren verbeteren wel, maar verschillende positieve trends zwakken duidelijk af. Andere indicatoren illustreren de grote impact op mens, natuur en economie. Bovendien zetten megatrends als demografische veranderingen, toenemende tekorten aan grondstoffen en hulpbronnen en de klimaatverandering onze maatschappelijke systemen onder druk. Om de transitie naar een duurzamer Vlaanderen waar te maken, is een systeemgerichte aanpak nodig. Zo’n benadering kijkt naar het gedrag van grote maatschappelijke systemen in transitie en ontwikkelt van daaruit geïntegreerde oplossingen op systeemniveau.

De Milieuverkenning 2018 voert een grondige analyse van het energie-, mobiliteits- en voedingssysteem uit. Een breed gamma aan oplossingen en innovaties, met hun milieu-impact en mogelijke tradeoffs en co-benefits, passeert de revue. Daarbij wordt in het bijzonder ingezoomd op mogelijke hefbomen: maatregelen, innovaties of trends die de gewenste oplossingen kunnen ruggensteunen en versnellen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Vlaamse ruimte, die als een ondersteunend en veerkrachtig platform de diverse maatschappelijke transities zal moeten faciliteren. De vaststellingen en inzichten van dit rapport zijn bedoeld als wetenschappelijk onderbouwde inspiratiebron voor beleidsmakers en alle maatschappelijke actoren die de transitie naar een duurzame samenleving mee vorm willen geven.

Hoe kwam dit document tot stand?

De Milieuverkenning 2018 werd samengesteld op basis van verschillende wetenschappelijke achtergronddocumenten. EnergyVille/VITO stond in voor de documenten 'Oplossingsrichtingen voor het energiesysteem' en 'Naar een diagnostiek van systeemverandering'.  Het rapport 'Oplossingsrichtingen voor het energiesysteem" bestudeert oplossingsrichtingen om ons energiesystemen te verduurzamen. Het onderzoek ‘Naar een diagnostiek van systeemverandering’ beoogt vanuit een algemene kennis over het gedrag van systemen aanvullende inzichten te leveren, zowel om de ontwikkeling van systemen beter te begrijpen en te kaderen, als om aanvullende handelingsperspectieven aan te dragen.