16-08-2022

In de aanloop naar het ODE jubileumfeest lanceerde de Organisatie Duurzame Energie (ODE) een oproep voor nominaties voor de Joule-Prijs voor Energietransitie 2022. Die prijs moest gaan naar ‘een persoon, bedrijf, vereniging of kennisinstelling die concreet potentieel toont om de komende kwarteeuw een superster van de energietransitie worden’.


Lieve HelsenTijdens het plenaire gedeelte van het feest kondigde voorzitster Saartje De Boever aan dat de Joule Prijs ging naar Lieve Helsen en haar Thermal Systems Simulation onderzoeksteam aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven (deel van EnergyVille), met een dikke knipoog afgekort tot The SySi. Lieve schrok zichtbaar toen ze het nieuws hoorde.

Bij de motivering voor de Jouleprijs werd onder meer vermeld dat "de onderzoeksgroep zich niet laten leiden door de hot topics van het moment, maar telkens stappen vooruit onderbouwt vanuit wetenschappelijk onderzoek. Ze analyseren de noden van morgen en overmorgen, vanuit een sterk maatschappelijk strategisch denken, en werken verbindend en integrerend aan de wetenschappelijke basis van wat in het evoluerend energielandschap een groot en versnellend verschil blijkt te maken."

Het volledige interview, met meer inzicht in het onderzoek van Lieve Helsen en het belang hiervan voor de energietransitie, kan je trouwens hieronder downloaden.