26-11-2018

Multi-energiemarktmodellen vormen belangrijke schakel in energietransitie

Van 26 tot 28 november 2018 vindt op Thor Park de 2e editie van het internationaal congres IEEE Smart Grids for Smart Cities (SG4SC) plaats. Tijdens dit evenement stelt EnergyVille, de onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt, de praktische en mathematische formulering voor een multi-energie day ahead marktmodel voor. Zo’n multi-energiemarkt verhandelt tegelijkertijd elektriciteit, gas en warmte en maakt het mogelijk de flexibiliteit van verschillende energiebronnen nog optimaler te benutten en beter in te spelen op de beschikbare hernieuwbare energie. Dit marktmodel wordt trouwens ook conceptueel getest op Thor Park en fungeert daarmee als innovatief voorbeeld tijdens het IEEE congres.


IEEE Smart Grids for Smart Cities

Wereldwijd zorgt de samensmelting van data- en de energie-infrastructuur voor een betere levensstandaard voor inwoners van slimme steden. Slimme netten tonen hoe slimme steden werkelijkheid worden door hernieuwbare energie te integreren, elektrisch transport te faciliteren, slimme woningen mogelijk te maken en de betrokkenheid van de eindgebruiker in het energieverhaal te verhogen. Deze innovatieve transformaties brengen echter verschillende uitdagingen en opportuniteiten, zowel industrieel als academisch, met zich mee. Om deze uitdagingen aan te gaan, brengt IEEE Smart Grid, in samenwerking met KU Leuven/EnergyVille, verschillende internationale experten uit de energie-, telecommunicatie- en informaticasector samen tijdens het IEEE Wereldforum Slimme Netten voor Slimme Steden (Smart Grids for Smart Cities of SG4SC) in Thor Central, Genk.

Thor Central

Naar een systeemaanpak

Een belangrijke uitdaging die aangehaald wordt tijdens de IEEE conferentie is het garanderen van een gebalanceerde energiebevoorradingszekerheid. Een niet te onderschatten rol is daarbij weggelegd voor multi-energiesystemen. In multi-energiesystemen worden verschillende energiedragers (gas, elektriciteit en warmte) tegelijkertijd ter beschikking gesteld en interactie onderling bevorderd, zodat gebruikers bijvoorbeeld op de meest groene of op de goedkoopste manier hun woning kunnen verwarmen, of bedrijven groene stroom en groene warmte beter kunnen benutten in industriële processen.

Het verbeteren van de interactie tussen deze verschillende energiebronnen heeft verschillende voordelen. Geert Deconinck, professor bij KU Leuven/ EnergyVille: “Allereerst kan een systeemaanpak de uitstoot van broeikasgassen doen verminderen. Door de wisselwerking tussen de verschillende energiebronnen verhoogt de flexibiliteit in het energiesysteem en kunnen hernieuwbare energiebronnen nog beter ingezet worden. Bovendien zorgt de wisselwerking ook dat het primaire energiegebruik van fossiele brandstoffen sterk vermindert, overschotten of restwarmte kunnen namelijk veel beter benut worden of omgezet worden in een andere energievorm. Studies tonen ook aan dat een multi-energiemarktmodel in staat is om de maatschappelijke kost te verlagen, voornamelijk door een betere afstemming op de productie van hernieuwbare energiebronnen.”

Ook de betrouwbaarheid en de energiebevoorradingszekerheid van het energiesysteem stijgt met een  multi-energiesysteemaanpak. Door de combinatie van verschillende energiebronnen kunnen deze als buffer voor elkaar fungeren. Wanneer een tuinbouwer zijn serres wil verwarmen, kan hij zo kiezen voor een warmtekrachtkoppeling op aardgas die extra elektriciteit levert, zonne-energie die een warmwaterbuffer opwarmt of de restwarmte van een naburige fabriek, al naargelang beschikbaarheid en prijs. Geert Deconinck: “Voor een consument maakt het op zich niet zo veel uit welke energiebron de warmte of koeling voor zijn/haar huis voorziet. Het belangrijkste is dat zijn/haar energievraag op een kostenefficiënte manier beantwoord wordt en men niet moet inboeten op het comfort. Het wordt dringend tijd dat we ook in de Belgische context alle energiedragers gezamenlijk beginnen te beschouwen!”

Multi-energiemarktmodellen

EnergyVille als living lab

De multi-energiemodellen worden ook getest binnen EnergyVille. EnergyVille zette een eigen ICT-platform op dat het energieverbruik van de gebouwen op Thor Park monitort, optimaliseert en beheert. Het fungeert daarmee als een innovatief living lab dat uiteraard ook bezocht wordt tijdens de IEEE conferentie.

Meer weten?

IEEE
Logo's IEEE