Op 6 Juni 2023 vindt het finale event van streamSAVE en DEESME plaats, onder coördinatie van EnergyVille / VITO. Een platform voor het delen van verkregen inzichten en ervaringen van verschillende landen en bedrijven bij het implementeren van het energie-efficiëntiebeleid. Sprekers zullen een breed scala aan topics bespreken, ter ondersteuning van de implementatie van artikels 3,7 en 8 van EED, op basis waarvan landen energiedoelstellingen moeten vaststellen, energie-audits moeten uitvoeren en energie-efficiëntieverplichtingen voor energiebedrijven moeten vaststellen.


Wanneer
-

Waar

Comet Meetings
Louise 20 Place Stéphanie
1050 Brussels
België

Final event streamSAVE & DEESME

De discussies zullen gericht zijn op belangrijke aspecten van de herschikking van de EED, zoals een nauwkeurige raming van energiebesparingen aan de hand van de verwachte besparingen, het verbeteren van energieaudits in het SMEs en het meten en verifiëren van energiebesparingen als gevolg van energie-efficiëntieacties. Deze onderwerpen zijn essentieel voor het bereiken van de energie-efficiëntiedoelstellingen en het boeken van vooruitgang op weg naar klimaatneutraliteit. Daarnaast zullen zij prioriteit geven aan toekomstige acties, met name over hoe energiebesparingen kunnen worden bereikt in de context van de herschikking van de EED.

 

Agenda

 • 9:15 – 9:45: Welcome and introduction
  • Introduction to streamSAVE & DEESME – Ulrike Nuscheler (CINEA)
  • streamSAVE & DEESME highlights – Nele Renders (VITO/EnergyVille, coordinator streamSAVE) & Ivana Rogulj (IEECP, coordinator DEESME)
  • 9:45 – 11:15: Policy Panel: Improving energy efficiency policies by understanding savings: from deemed savings to measurement
  • streamSAVE and its replication potential to support energy efficiency policies – example from Slovakia – Jan Maygar, SIEA
  • DEESME: Italian example of policy challenges and recommendations – TBD
  • Experience of the Energy Savings Meter Pilot Programme in Germany – Germany’s energy meter scheme
  • Country example on the role of deemed savings calculations and audits in monitoring savings and identifying new savings potential – TBD
  • Debate: Role of and interaction between deemed savings, energy audits and measurements to improve policies and monitoring
 • 11:15 – 11:30 Break
 • 11:30 -12:30 Industry Panel: Getting energy savings achieved in industry
  • Heat recovery in industry: streamSAVE’s practical guidance on standardised savings methodologies – Elisabeth Böck, AEA
  • View on importance of deemed savings, audits and measurements when determining savings for heat recovery in industry – TBD
  • Audits for actions in industries and SMEs: type of measures taken due to audits – Covenant of Companies
  • Measuring energy savings in industry: the experience of the Italian white certificates scheme – Livio De Chicchis, FIRE
  • Q&A
 • 12:30 – 13:30: Lunch
 • 13:30 – 15:00: Priorities & Panel: Future of energy savings and beyond in the context of the EED recast
  • Priorities of the EED recast: Article 4, 8 and 11 – Edyta Nowak, DG ENER (B.2)
  • Auditing and managing: DEESME’s tools, integration of multiple benefits – Laura Bano, SOGESCA
  • Implementing new policies and savings actions as to reach ambitious energy efficiency 2030 targets & beyond – country example – TBD
  • Metered data and the development of Pay-for-Performance schemes: concrete examples for the SENSEI project – Filippos Anagnostopoulos (IEECP)
 • 15:00 – 15:20 Closure and summary
  • Post-event discussions

Rol van EnergyVille / VITO

EnergyVille / VITO coördineert het project en nemen de priority actions op rond BACS en energy poverty, naast capacity support aan Belgische beleidsmakers. 

Meer informatie?

Is het niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn, kan je altijd online aansluiten.