Om het EFRO/SALK onderzoeksproject, 'Naar een duurzame energievoorziening in steden', feestelijk af te sluiten en om de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met alle innovatieve technologieën ontwikkeld, alle behaalde resultaten en getrokken conclusies, nodigen we je uit op 31 mei 2018 voor het slotevent van dit project.


Wanneer
-

Waar

Thor Central
Thor Park 8000
3600 Genk
België

EFRO SALK Slotevent

Wat mag je verwachten?

Ons energielandschap staat voor een ambitieuze transitie. Ons energiesysteem moet duurzamer worden en tegelijkertijd een gebalanceerde energievoorziening garanderen zonder tekorten, buitensporige excessen of substantiële verliezen. Om de schommelende energieproductie van hernieuwbare energiebronnen op te vangen en optimaal gebruik te maken van de opgewekte energie, hebben we een geïntegreerd en gebalanceerd systeemaanpak nodig dat meerdere energievectoren, zowel thermisch als elektrisch, in acht neemt.

Een hele uitdaging? Het EFRO/SALK project ‘Naar een duurzame energievoorziening in steden’ brengt de nodige spelers (van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt) samen om deze ambities waar te maken. Het project bekijkt de energieproblematiek door middel van drie innovatieve onderzoekstracks:

  • SolSThore: onderzoekt nieuwe, efficiëntere en esthetischere zonnecellen en modules en geoptimaliseerde vermogenselektronica en batterijen. Dit onderzoek omvat onder andere zonnecellen die transparant gemaakt kunnen worden of optimaal geïntegreerd in de gevel van gebouwen (BIPV); low-profile DC/DC convertoren die in de frames van BIPV-producten geïnstalleerd kunnen worden; en meer betrouwbare batterijtechnologieën, -materialen en batterij beheersystemen.
     
  • GeoWatt: onderzoekt 4e generatie thermische netten. Dit zijn netwerken met een lage temperatuur die de productie van warmte en koude in balans brengt met de lokale vraag. Thermische netten spelen een belangrijke rol in het verminderen van ons primair energiegebruik door restwarmte optimaal te benutten en aan te vullen met hernieuwbare energie. Challenges die in dit project worden aangegaan zijn: technologische innovaties in substations, thermische opslag, de mogelijkheid van diepe geothermie en het creëren van flexibiliteit terwijl het system in balans blijft en operationele en investeringskosten laag blijven. 
     
  • SmarThor: in Energy-as-a-service concepten, connecteert ICT gebruiksgemak aan de productie van hernieuwbare energie. Tegelijkertijd verbindt ICT verschillende energievectoren, elektriciteit, gas warmte en koude. Zo ontstaan multi-energiesytemen, waarbij thermische en elektrische energie optimaal met elkaar verbonden zijn en hun verbruik. EnergyVille ontwikkelt het techno-economisch framework, meerbepaald een ICT-platform, om dit alles mogelijk te maken.

 

Programma

12.30u: Welkom met lunch
13.30u: GeoWatt
14.15u: SolSThore
15.00u: Korte koffiepauze
15.30u: SmarThor
16.15u: Afsluitende drink met taart & tour doorheen het gebouw en de laboratoria. 
Elke onderzoeksgroep stelt zijn onderzoek voor in the labo’s van EnergyVille. Heb je vragen over het project? Dan is dit dé place to go.

 

Praktisch

Gelieve je inschrijving via deze link te bevestigen.

Thor Central
Thor Park 8000
3600 Genk
België

Opgelet! Parkeren voor de gebouwen op het grind, in het 'parkje' ervoor of langs de weg in heel Thor Park, is niet toegestaan. Parkeerwachters controleren Thor Park zeer regelmatig.

 

Dit project ontvangt steun van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO, Agentschap Innoveren & Ondernemen en Provincie Limburg.