09-07-2018

De ministerraad heeft in het kader van het energietransitiefonds en op aanraden van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem, het project BREGILAB van EnergyVille goedgekeurd om hernieuwbare energie in het toekomstige Belgische elektriciteitsnet te maximaliseren aan minimale kost. Naast de uitrol van windenergie, zullen ook zonnepanelen een aanzienlijk deel van de hernieuwbare energieproductie moeten leveren.


Gezien er bij zonne-energie een grote piek ontstaat rond de middag moet de stroominjectie op het net bij veel zon beperkt worden om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. In de BREGILAB studie zullen verschillende opties worden bestudeerd om de opgewekte hernieuwbare energie zoveel mogelijk direct te verbruiken, gezien dit de goedkoopste oplossing is.  Daarnaast zullen er alternatieven worden bekeken, zoals o.a. een injectielimiet in combinatie met opslag met batterijen, om te zorgen dat overbelasting van het net wordt vermeden bij hoge productie van hernieuwbare energie.

Het BREGILAB project zal in detail onderzoek hoe dit praktisch gerealiseerd kan worden met een minimale kost voor netuitbreiding en batterijen. Volgende onderwerpen zullen bestudeerd worden: 

  •        Ontwerp van het elektriciteitsnet voor maximalisering van het direct verbruik van hernieuwbare energie met een netinjectie limiet.
  •        Optimale geografische spreiding van de capaciteit van windmolens
  •        Optimale geografische spreiding en oriëntatie van zonnepanelen
  •        Optimale dimensionering en spreiding van opslag, o.a. met batterijen
  •        Gebruik van het overschot aan hernieuwbare energie voor thermische industriële processen.
  •        Impact van de groei van elektrische wagens en warmtepompen op het elektriciteitsnet

Het BREGILAB project vormt op deze manier een essentieel element om België in de volgende decennia klaar te maken voor een verdere uitrol van zon- en windenergie. Het project zal uitgevoerd worden onder leiding van Dr. Marc Meuris van EnergyVille/imomec, in samenwerking met zijn collega Dr. Pieter Lodewijks van EnergyVille/VITO.

​Naast BREGILAB werden nog twee andere projecten waar EnergyVille aan meewerkt goedgekeurd: Neptune en EPOC 2030-2050.