18-02-2020

​​Ambience Logo

“Het tijdstip waarop je energie verbruikt zal in de toekomst steeds belangrijker worden.”

Het samenbrengen van “Energieprestatiecontracten (EPC)” en actieve energiesturing, dat is de kern van het Europese project AmBIENCe. Met een maximum aan comfort, een minimale energiefactuur en aantrekkelijke nieuwe diensten zo snel mogelijk de emissies van onze gebouwen naar beneden brengen: De oplossing van dat vraagstuk wordt uitgewerkt door de 8 partners van het AmBIENCe-project onder de vorm van een conceptplatform dat uitgetest zal worden in 2 testlocaties in België en Portugal.


Het verduurzamen van het huidige gebouwenpark in de EU is vandaag erg toegespitst op het terugdringen van het energieverbruik. “De doelstellingen van 2050 op die manier halen zou betekenen dat 97% van de huidige gebouwen grondig gerenoveerd zou moeten worden.[1]”, zegt Chris Caerts, AmBIENCe projectcoördinator van de onderzoeksinstelling VITO/EnergyVille. De huidige Energieprestatiecontracten zijn veelal gericht op energie-efficiëntie, bijvoorbeeld energie besparen door te isoleren. De investeringskosten voor energiebesparende maatregelen worden daarbij terugbetaald met de jaarlijkse energiekostenbesparing. Meestal houden die contracten echter weinig rekening met de impact van het tijdstip waarop we energie verbruiken: “Hoe zuinig je ook bent met elektriciteit, het is niet evident om dit zonder emissies te doen op een bewolkte windstille dag, maar wat extra verbruiken op een winderige lentedag met grote beschikbaarheid van hernieuwbare energie kan vrijwel emissieloos”, voegt Chris Caerts er fijntjes aan toe: “Energie-flexibiliteit, dus het sturen van de productie of verbruik, zal in de toekomst minstens even belangrijk worden als energie-efficiëntie om een verdere daling van de uitstoot te bewerkstelligen.” Ook energie-flexibel zijn kan vandaag al financieel aantrekkelijk zijn en zal het steeds meer worden in de toekomst. Bovendien kan het vaak met beperkte investeringskosten.

In het Europese project AmBIENCe – Active Managed Buildings with Energy Performance Contracting – worden nieuwe businessmodellen en contracten uitgewerkt om het aspect van energie-flexibiliteit toe te voegen aan Energieprestatiecontracten. Verder wordt er ook nagedacht over bijkomende diensten die hieraan gekoppeld kunnen worden (comfort, waarde van het gebouw, gezondheid, veiligheid). In het project wordt een platform uitgewerkt dat in staat is om mogelijkheden voor de gebouweigenaar in kaart te brengen en de kostenbesparingen door te rekenen. Het hele concept wordt uitgetest in 2 testlocaties in België en Portugal.

Het project richt zich hoofdzakelijk op het bieden van nieuwe oplossingen en producten voor Energy Service Companies (ESCO’s), gebouweigenaars en investeerders die actief zijn in de vastgoedsector (residentieel, commercieel en tertiair).

ambience project

Voor gebouweigenaars

Actieve energiesturing toevoegen aan Energieprestatiecontracten nodigt gebouweigenaars uit om op een proactieve manier mee deel uit te maken van een versnelde afbouw van onze uitstoot op een aantrekkelijke manier: Verhoogd comfort, lagere energiekosten, meer inzicht in je eigen energiebehoeften en bijkomende diensten die je bovendien helpen om op een eerlijke manier je groene imago te verbeteren.

Voor projectontwikkelaars

Binnen het project wordt veel aandacht besteed aan het uitwerken van businessmodellen en contracten die energieservicebedrijven (ESCO’s) en andere projectontwikkelaars kunnen integreren in een aantrekkelijk productportfolio. De gebouweigenaar ondersteunen om een optimale terugbetaling te garanderen met minimale investeringskosten, een interessante financiering te vinden en een deel van het risico te nemen kan alleen maar helpen om aarzelende gebouweigenaars over de streep te trekken. Isoleren, energiemonitoring- en beheersystemen, zonnepanelen, opslag van energie, elektrificatie van het verwarmingssysteem en oplaadsystemen voor elektrische auto’s passen perfect binnen de hedendaagse ESCO-activiteiten en openen de deur voor flexibiliteitsproducten die aangeboden kunnen worden aan marktspelers die nood hebben aan energie-flexibiliteit (netbeheerders, aggregatoren en elektriciteitsproducenten).

Het AmBIENCe consortium telt 8 partners uit 4 EU landen: VITO/EnergyVille (projectcoördinator), BPIE en Energinvest uit België; ENEA uit Italië; CEIT en TEKNIKER uit Spanje; INESC TEC en EDP CNET uit Portugal.

Het AmBIENCe project wordt financieel ondersteund door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatie programma van de Europe Unie onder subsidieovereenkomst nr. 847054.

[1] Bron: http://bpie.eu/publication/97-of-buildings-in-the-eu-need-to-be-upgrade…

Chris Caerts

Contact

Chris Caerts

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO; Research line coordinator Thermal Systems at Energyville