G-STIC

G-STIC is een serie van conferenties die zich richt op het versnellen van de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van technologische innovatie die het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals; SDGs) mogelijk maken. G-STIC is een een groeiende impactgerichte expertencommunity die zich richt op technologische innovatie om duurzame beleidsvoering te ondersteunen. G-STIC wil wetenschap, technologie en innovatie beter helpen benutten om de SDGs te behalen tegen 2030 en het algemene welzijn en de welvaart te globaal te verbeteren.

Energiepositieve communities zal een belangrijk topic zijn tijdens G-STIC. Een substantieel deel van het onderzoek van EnergyVille wordt er ook voorgesteld.


Wanneer
-

Waar

Brussels Expo
Belgiëplein 1
1000 Brussel
België

De mensheid staat op een kruispunt

Snelle ontwikkelingen, gevoed door technologische innovaties, hebben in de laatste eeuw mee gezorgd voor ongeziene welvaart voor grote delen van de wereld en bijna onbeperkte mogelijkheden gebracht voor persoonlijke ontwikkeling en toegenomen welzijn.

Maar deze uitbreiding bracht een kost met zich mee voor de planeet en de mensen. In een steeds meer verbonden wereld, verlangen miljarden naar vooruitgang en streven naar dezelfde mogelijkheden als de welvarende leden van de globale maatschappij.

Deze hoop werd neergeschreven in Agenda 2030 en de Sustainable Development Goals (SDGs), een globale duurzaamheidsagenda met 17 ambitieuze doelstellingen, in 2015 goedgekeurd door 193 landen binnen het kader van de Verenigde Naties, om de wereld naar een betere toekomst voor iedereen te begeleiden.

The Global Sustainable Development Goals SDGs

De wereld heeft een nieuwe verhaallijn nodig

De SDG's behalen tegen 2030 is echter niet mogelijk met het huidige ontwikkelingsmodel. De basis die menselijke vooruitgang, nu en in de toekomst, voedt, limiteert het groeipotentieel van ons economisch systeem onder business-as-usual omstandigheden. Een ommekeer is nodig, niet alleen wat betreft onze huidige ontwikkelingspatronen, productie- en consumptieprocessen maar ook hoe we de toekomst wil veranderen. Een nieuwe verhaallijn is nodig, een verhaal dat de natuurlijke grenzen van de planeet mee in acht neemt en tegelijkertijd de opportuniteiten van nieuwe technologieën omarmt.

Onder leiding van VITO, werken een aantal onafhankelijke en non-profit technologische onderzoeksinstellingen samen om een serie Global Sustainable Technology & Innovation Conferenties (G-STIC) te organiseren. Door verschillende stakeholders uit wetenschappelijke, technologisch innovatieve sectoren (inclusief uit de privé-sector) samen te brengen, wil de G-STIC conferentie verandering katalyseren, implementatiemiddelen versterken en de globale samenwerking voor duurzame ontwikkeling doen heropleven. G-STIC voorziet daarmee een forum voor alle stakeholders waar internationaal relevante technologische innovaties gereviewd en geïdentificeerd kunnen worden om de wereld verder in de richting van duurzame ontwikkeling te brengen.

G-STIC

Waarom energie op G-STIC?

Nieuwe oplossingen voor een moderne energievoorziening

Volgens een rapport van de Verenigde Naties hebben zo’n 840 miljard mensen over de hele wereld nog steeds geen toegang tot elektriciteit. Ongeveer 3 miljard mensen zijn nog steeds afhankelijk van inefficiënte en vervuilende huishoudsystemen.

Met een groeiende wereldbevolking en een toenemende urbanisatie, zijn nieuwe oplossingen en beleidsvormen nodig voor een moderne energievoorziening. De transitie naar een moderne stedelijke energiesystemen kan ervoor zorgen dat tot 60% van de vooropgestelde emissiereducties uit de energiesector behaald kunnen worden tegen 2050 en dat een reductie van 50% van het primaire energieverbruik behaald kan worden volgens een rapport dat gelanceerd werd door het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

Bijkomend bieden ook maritieme omgevingen concrete opportuniteiten om een betaalbare en duurzame energievoorziening te behalen voor lokale groepen. Omwille van hun kwetsbare positie in de context van klimaatverandering, kunnen eilanden een leidende rol spelen in de energietransitie.

Energietechnologieën tijdens de G-STIC CONFERENtie 

Tijdens de conferentie, zullen we een eerste selectie van marktrijpe geïntegreerde technologische oplossingen voor een moderne energievoorziening onder de loep nemen. Samen met het publiek, panelleden en keynote sprekers. Deze oplossingen coveren verschillende duurzame ontwikkelingsuitdagingen over verschillende disciplines en sectoren en nemen daarbij de milieu-, sociale en economische dimensies van deze uitdagingen mee in acht.

Een kader voor duurzame energie- en klimaatstrategieën

Energie- en klimaatstrategieën op lange termijn moeten technologieën op een systematische manier integreren, en moeten bovendien aangepast zijn aan de lokale context. Tijdens de G-STIC conferentie zal besproken worden:

  • Hoe de ontwikkeling van klimaatstrategieën vertaald kunnen worden naar concrete en effectieve maatregelen
  • Hoe klimaatstrategieën en –maatregelen gemonitord en geëvalueerd kunnen worden en zo concrete, transparante en begrijpbare informatie kunnen bieden.

Semi-plenaire sessies en 'deep dives' in technologie

Het programma bestaat uit verschillende semi-plenaire sessies en ‘deep dives’ in technologie. Het doel is een bibliotheek aan te bieden van baanbrekende transformatieve technologieën om de “Energy for all”-uitdagingen aan te pakken en de energiegerelateerde SDG’s te behalen.

Meer weten over G-STIC?