G-STIC

G-STIC is een serie van conferenties die zich richt op het versnellen van de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van technologische innovatie die het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals; SDGs) mogelijk maken. G-STIC is een een groeiende impactgerichte expertencommunity die zich richt op technologische innovatie om duurzame beleidsvoering te ondersteunen. G-STIC wil wetenschap, technologie en innovatie beter helpen benutten om de SDGs te behalen tegen 2030 en het algemene welzijn en de welvaart te globaal te verbeteren.

Energiepositieve communities zal een belangrijk topic zijn tijdens G-STIC. Een substantieel deel van het onderzoek van EnergyVille wordt er ook voorgesteld.


Wanneer
-

Waar

Brussels Expo
Belgiëplein 1
1000 Brussel
België

De mensheid staat op een kruispunt

Snelle ontwikkelingen, gevoed door technologische innovaties, hebben in de laatste eeuw mee gezorgd voor ongeziene welvaart voor grote delen van de wereld en bijna onbeperkte mogelijkheden gebracht voor persoonlijke ontwikkeling en toegenomen welzijn.

Maar deze uitbreiding bracht een kost met zich mee voor de planeet en de mensen. In een steeds meer verbonden wereld, verlangen miljarden naar vooruitgang en streven naar dezelfde mogelijkheden als de welvarende leden van de globale maatschappij.

Deze hoop werd neergeschreven in Agenda 2030 en de Sustainable Development Goals (SDGs), een globale duurzaamheidsagenda met 17 ambitieuze doelstellingen, in 2015 goedgekeurd door 193 landen binnen het kader van de Verenigde Naties, om de wereld naar een betere toekomst voor iedereen te begeleiden.

The Global Sustainable Development Goals SDGs

De wereld heeft een nieuwe verhaallijn nodig

De SDG's behalen tegen 2030 is echter niet mogelijk met het huidige ontwikkelingsmodel. De basis die menselijke vooruitgang, nu en in de toekomst, voedt, limiteert het groeipotentieel van ons economisch systeem onder business-as-usual omstandigheden. Een ommekeer is nodig, niet alleen wat betreft onze huidige ontwikkelingspatronen, productie- en consumptieprocessen maar ook hoe we de toekomst wil veranderen. Een nieuwe verhaallijn is nodig, een verhaal dat de natuurlijke grenzen van de planeet mee in acht neemt en tegelijkertijd de opportuniteiten van nieuwe technologieën omarmt.

Onder leiding van VITO, werken een aantal onafhankelijke en non-profit technologische onderzoeksinstellingen samen om een serie Global Sustainable Technology & Innovation Conferenties (G-STIC) te organiseren. Door verschillende stakeholders uit wetenschappelijke, technologisch innovatieve sectoren (inclusief uit de privé-sector) samen te brengen, wil de G-STIC conferentie verandering katalyseren, implementatiemiddelen versterken en de globale samenwerking voor duurzame ontwikkeling doen heropleven. G-STIC voorziet daarmee een forum voor alle stakeholders waar internationaal relevante technologische innovaties gereviewd en geïdentificeerd kunnen worden om de wereld verder in de richting van duurzame ontwikkeling te brengen.

G-STIC

We have to work across boundaries and sectors

G-STIC wil wetenschap, technologie en innovatie beter helpen benutten om de SDGs te behalen tegen 2030 en het algemene welzijn en de welvaart te globaal te verbeteren. G-STIC werkt over nationale en sectorale grenzen om innovatieve en haalbare oplossingen te identificeren die het potentieel hebben om innovatie te versterken en de SDG's te behalen.

G-STIC focust op geïntegreerde technologische oplossingen om het huidige aanbod aan oplossingen te versterken. Geïntegreerde technologische oplossingen nemen niet enkel één duurzame ontwikkelingsuitdaging in acht, maar gaan meerdere uitdagingen aan om significante sociale en economische voordelen te bereiken.

Geïntegreerde technologische oplossingen zijn gebaseerd op het holistisch kader aangeboden door het concept duurzaamheid zelf, daarbij tegelijkertijd rekening houdend met milieu-, sociale en economische dimensies

Geïntegreerde technologische oplossingen verschillen regionaal en worden aangepast aan lokale, regionale of nationale noden.

Waarom energie op G-STIC?

Wanneer je de Sustainable Development Goals (SDGs) bekijkt valt op dat minstens 12 van deze doelstellingen direct gerelateerd zijn aan energie. Geen wonder dus dat energiepositieve gemeenschappen een centrale rol spelen in de discussie.

ENERGiEPOSITIEVE GEMEENSCHAPPEN

Een van de belangrijkste conclusies van het energiedebat op G-STIC 2017 was: om de SDG's te doen slagen moeten we zoveel mogelijk, of zelfs meer aandacht besteden aan lokale energiegemeenschappen als het centrale energiesysteem. Beide delen van het systeem moeten niet als concurrentie gezien worden, maar dienen net complementair te zijn. In deze context worden energiepositieve gemeenschappen gedefinieerd als: buurten, dorpen, wijken of zelfs steden die actief betrokken zijn in de ontwikkeling van hun eigen energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energie en geïntegreerd in het bredere energiesysteem. De vraag is niet: wat is de waarde van de verkochte elektriciteit, maar wat is de waarde van een extra onderricht kind door betaalbare elektriciteit aan te bieden. Wat is de waarde van een extra behandelde patiënt in een lokaal hospitaal door betrouwbare elektriciteit aan te bieden. Het draait om het integreren van diensten, energiediensten, gezondheid, voeding, water, afval, etc.

WAT IS DE BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOR VOOR ENERGIEPOSITIEVE GEMEENSCHAPPEN?

De belangrijkste succesfactor voor energiepositieve gemeenschappen is het samenbrengen van twee werelden: enerzijds de wereld van de grote energie-infrastructuren (gebaseerd op de nationale energieplannen), anderzijds de wereld van de lokale energie-initiatieven. De belangrijkste vragen daarbij zijn:

  • Hoe nemen de nationale energieplannen deze lokale energie-initiatieven in acht?
  • Welke waarde hechten nationale energieplannen aan de lokale energiediensten?
  • Wanneer en waar zullen deze twee werelden samenkomen in de praktijk?
  • Welke technologieën zijn nodig om deze match te verwezenlijken?

Als we er niet in slagen deze vragen te beantwoorden, zal het moeilijk worden om een stabiel investeringsklimaat te bereiken voor energiepositieve gemeenschappen. Het zal geen gemakkelijke opdracht worden, een cruciale opdracht des te meer.

We hopen dat ook u aansluit om samen deze vragen te beantwoorden.

Meer weten over G-STIC?