09-07-2018

Drie projecten die EnergyVille heeft ingediend voor het Energietransitiefonds, dat valt onder de bevoegdheid van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem, zijn recent goedgekeurd. Het transitiefonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen,  meer bepaald inzake de productie en de opslag van energie. De drie goedgekeurde projecten waar EnergyVille’s onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt aan zullen werken zijn Neptune, BREGILAB en EPOC.


Neptune: Europese elektrische supersnelweg in zee

Binnen project Neptune wordt de ontwikkeling van het toekomstige Europese elektriciteitsnet voor energie (in eerste instantie wind, maar ook andere energiebronnen en opslag) op zee onderzocht. Zo’n elektriciteitsnet zal op lange termijn voor een groot deel uitgerold worden met gelijkstroomtechnologie in plaats van de gangbare wisselstroomtechnologie. Het project focust op een kostenefficiënte planning van een elektriciteitsnet op zee, met aandacht voor betrouwbaarheid, beveiliging en interoperabiliteit.

BREGILAB: Maximale inzet van zon en wind

Het BREGILAB project onderzoekt hoe een maximale inzet van zonne- en windenergie praktisch gerealiseerd kan worden met een minimale kost voor netuitbreiding en batterijen, dit door het gebruik van een netinjectielimiet. Daarnaast wordt gekeken naar een optimale dimensionering van opslag en geografische spreiding van hernieuwbare energie. Het project vormt op deze manier een essentieel element om België in de volgende decennia klaar te maken voor een verdere uitrol van zon- en windenergie op land.

EPOC: Energie in 2030 en 2050

Het doel van het EPOC 2030-2050 project is om beleidsmakers en stakeholders te ondersteunen bij de energietransitie in België met het oog op de ijkpunten in 2030 en 2050. Het projectteam heeft tot doel energiesysteemmodellen te ontwikkelen en te implementeren om een realistische, duurzame en kostenefficiënte energietoekomst in België wetenschappelijk te begeleiden, waarbij bevoorradingszekerheid centraal staat. Dit project verenigt meer dan veertien Belgische energie-gerelateerde instituten, samen goed voor meer dan 400 wetenschappers en energie-experts uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Naar een koolstofarme energietoekomst in België

Via deze drie projecten zal EnergyVille bijdragen aan een koolstofarme energietoekomst in België. Ronnie Belmans: “Wij zijn blij dat we opnieuw het vertrouwen hebben gekregen van de federale regering en het sterkt ons dat we op de goede weg zijn met onze ingeslagen onderzoekspaden”.