23-05-2022

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Flux50, de speerpuntcluster voor energie in Vlaanderen, tekenden een 40-tal CEO’s vanuit de overheid en de industrie samen een engagementsverklaring waarmee ze aangeven ook de komende jaren mee te werken aan innovatieve oplossingen voor de energietransitie in Vlaanderen. Ook EnergyVille ondertekende deze verklaring.


Naar aanleiding van het jubileum hebben CEO’s van Flux50 leden de nieuwe strategische hoofdlijnen bevestigd, met steun van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: 

”Het 5-jarig bestaan van de speerpuntcluster Flux50 wordt gekenmerkt door grenzeloze ambitie voor de uitbouw van Vlaanderen als een slimme, duurzame energieregio. Over heel Vlaanderen schoten state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en samenwerkingsinitiatieven uit de grond, waaronder EnergyVille in Limburg en het Smart Village Lab in Brussel. Nu de basis is gelegd, kunnen we in rechte lijn inzetten op het realiseren van doorbraken met focus op renovatie, betaalbaarheid en waterstof. Samenwerking tussen onderzoeksveld en industrie is daarbij de sleutel tot succes.”

Enkele van de meer dan 80 innovatieve energieprojecten zijn: ‘Varende Warmte’ (industriële restwarmte per schip transporteren naar nieuwe afnemers zoals warmtenetten), ‘Cordoba’ (optimalisatie van elektriciteitsstromen afkomstig van offshore en interconnecties), ‘de Sociale Energiesprong’ (repliceerbare, betaalbare en snelle renovatie van sociale woningen) en ‘COOCK CEMS’ (ondersteuning van de uitrol van residentiële energiebesturingssystemen om de digitale meter slim te maken en gezinnen bewuster met hun energie te laten omgaan).

Als leidraad baseert Flux50 zich op een integrale aanpak van het energiesysteem die Europa hanteert. De komende jaren wordt deze strategie met Vlaamse innovatie aangepast aan de nieuwe uitdagingen en omgezet in concrete impact. Deze strategie volgt de logica van het energiesysteem:

  • eerst inzetten op energie-efficiëntie en circulariteit,
  • doorgedreven elektrificatie op basis van hernieuwbare energiebronnen,
  • in moeilijk koolstofvrij te maken sectoren hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen, waaronder waterstof, stimuleren.

De komende jaren zet Flux50 samen met haar 200 leden, waaronder EnergyVille, haar focus op:

  • een verdrievoudiging van de huidige renovatiegraad door o.m. integrale renovatieconcepten
  • een verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening die meer dan 50% uitmaakt van het energieverbruik en dit door optimale inpassing van warmtepompen en flexibele warmtenetten
  • een betaalbare integratie van hernieuwbare energie in wijken en energiegemeenschappen in nauwe samenwerking met steden en gemeenten
  • Vlaamse havens als internationale energiehubs, waarbij door VLAIO gesteunde Flux50 haalbaarheidsstudies zoals de Waterstofimport-studie aantonen dat de import van duurzame moleculen één van de cruciale pijlers van onze economie zal worden.

GJ