Lokale productie, distributie en verbruik van energie zijn essentieel voor het realiseren van de energietransitie. Om het lokale niveau ten volle tot ontplooiing te laten komen en in het systeem te integreren, werd door de Europese Commissie in het Clean Energy Package een aanzet gegeven om concepten als energiedelen en lokale energiegemeenschappen (LEC's) mogelijk te maken. Op basis hiervan zijn de nationale en regionale overheden momenteel bezig de lacunes in hun energieregelgeving op te vullen waardoor het energiedelen en de energiegemeenschappen concreet kunnen worden uitgewerkt en toegepast.
 


Wanneer
-

Waar

Thor Park
Thor Park 8000
3600 Genk
België

Evenement Energiedelen en lokale Energiegemeenschappen - Grensverleggend voor de energietransitie

Ook al is de fysische weg die een elektron aflegt heel eenvoudig, de uitdagingen rond de regels die de toewijzing van deze elektron bepalen zijn dat niet. Hetzelfde geldt ook voor warmte. Om na te gaan hoe concepten als energiedelen en lokale energiegemeenschappen het meest opportuun kunnen worden uitgewerkt, hebben COGEN, Energyville, Flux50, ODE, Techlink en VITO de krachten gebundeld. Op 22 september organiseren zij samen een studiedag waarop verschillende deskundigen en stakeholders hun visie komen voorstellen en laten we de theorie met reële projecten die reeds worden uitgerold. Dat alles gebeurt op een erg geschikte locatie: het Thor Park in Genk.

Programma

DEEL 1: VISIES

12:00 - Ontvangst deelnemers met Broodjes en koffie
13:00 - Welkom namens Energyville / VITO - Leen Govaerts
13:15 - Energiedelen en LEC's: Europees regelgevend kader
             Bram Delvaux, Federaal parlementslid
13:45 - WKK en energiedelen: theorie en praktijk
             Wannes Akkermans, COGEN Vlaanderen
14:15 - Visie op energiedelen en LEC's en voorstelling Regelluwe Zone Thor Park
             Annelies Delnooz, Energyville / VITO
14:45 -  Energiedelen LEC's: visie en rol van de netbeheerder
             Luc Decoster, Fluvius
15:15 - Pauze

DEEL 2: PROJECTEN

15:45 - ROLECS: eerste ervaringen met LEC's
            Jan Gilot, Flux50
16:00 - Green Energy Park: een CO2-Neutraal Smart Multi Energy Grid
            Jimmy van Moer, GREEN ENERGY PARK vzw
16:15 - De Vlaamse Staak: het bedrijventerrein van morgen
             Antoon Soete, Wattson
16:30 - Energiedelen = duurzame technieken combineren
             Pedro Pattijn, Ingenium / ODE Vlaanderen
16:45 - Hoe beheer je je eigen energienet?
             Bram De Wispelaere, Brussels Airport
17:00 - Burgers centraal in energiegemeenschappen: visie en cases
             Kris Moonen, Rescoop Vlaanderen
17:15 - Slotwoord
17:30 - Receptie

BIJKOMEND:

We bieden de deelnemers ook de mogelijkheid zich in te schrijven voor een bezoek aan de labo’s Energyville.
U kan uw voorkeursmoment (11u15 , 12u15 of 17u15) doorgeven via het inschrijvingsformulier. De plaatsen zijn beperkt, dus tijdig registreren is de boodschap!
Uiteraard is dit enkel mogelijk op voorwaarde dat de corona-maatregelen dit toelaten.

Praktische info

PARTNERS
COGEN Vlaanderen - www.cogenvlaanderen.be
EnergyVille - www.energyville.be
Flux50 - www.flux50.com
ODE Vlaanderen - www.ode.be
Techlink - www.techlink.be

DEELNAMEPRIJS
Valorisatie en Premium leden: gratis
Leden Partners: € 90,75 incl. BTW (€ 75 excl. BTW)
Niet-leden: € 151,25 incl. BTW (€ 125 excl. BTW)

Gelieve het correcte bedrag over te maken op rek. nr. BE25 2300 0182 0182 
met vermelding “Energiedelen en LEC - naam deelnemer(s)”
U ontvangt een factuur na betaling.

LOCATIE
Thor Central
Auditorium + Foyer
Thor Park 8000 - 3600 Genk
GPS: André Dumontlaan 67 - 3600 Genk - Google Maps

MEER INFO
Jörg Baeten, COGEN - jorg.baeten@cogenvlaanderen.be | +32 (0) 497 50 19 25