01-06-2018

Op 31 mei 2018 vond in Thor Central het slotevent van het EFRO/SALK-project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' plaats. De drie pijlers SolSThore, GeoWatt en SmarThor vormen de hoekstenen voor een toekomstbestendig energiesysteem. “Binnen het project werd bovendien niet alleen gefocust op individuele technologieën, we zoeken ook naar een systeemaanpak waarbij zowel elektrische als thermische energiebronnen geïntegreerd worden” aldus Ronnie Belmans “Door al deze bronnen te koppelen, krijgen we immers een grote flexibiliteit en wordt het mogelijk de wisselende energieproductie van hernieuwbare energiebronnen nog beter op te vangen.”

Kon je er niet bij zijn, maar zou je toch graag de presentaties of posters eens bekijken? Hier kan je alle nodige informatie terugvinden.


EFRO SALK Slotevent

Naar een duurzame energievoorziening in steden

Ons energielandschap staat voor een ambitieuze transitie. Ons energiesysteem moet duurzamer worden en tegelijkertijd een gebalanceerde energievoorziening garanderen zonder tekorten, buitensporige excessen of substantiële verliezen. Om de schommelende energieproductie van hernieuwbare energiebronnen op te vangen en optimaal gebruik te maken van de opgewekte energie, hebben we een geïntegreerd en gebalanceerd systeemaanpak nodig dat meerdere energievectoren, zowel thermisch als elektrisch, in acht neemt.

Een hele uitdaging? Het EFRO/SALK project ‘Naar een duurzame energievoorziening in steden’ brengt de nodige spelers (van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt) samen om deze ambities waar te maken. Het project bekijkt de energieproblematiek door middel van drie innovatieve onderzoekstracks:

  • SolSThore: onderzoekt nieuwe, efficiëntere en esthetischere zonnecellen en modules en geoptimaliseerde vermogenselektronica en batterijen. Dit onderzoek omvat onder andere zonnecellen die transparant gemaakt kunnen worden of optimaal geïntegreerd in de gevel van gebouwen (BIPV); low-profile DC/DC convertoren die in de frames van BIPV-producten geïnstalleerd kunnen worden; en meer betrouwbare batterijtechnologieën, -materialen en batterij beheersystemen.
  • GeoWatt: onderzoekt 4e generatie thermische netten. Dit zijn netwerken met een lage temperatuur die de productie van warmte en koude in balans brengt met de lokale vraag. Thermische netten spelen een belangrijke rol in het verminderen van ons primair energiegebruik door restwarmte optimaal te benutten en aan te vullen met hernieuwbare energie. Challenges die in dit project worden aangegaan zijn: technologische innovaties in substations, thermische opslag, de mogelijkheid van diepe geothermie en het creëren van flexibiliteit terwijl het system in balans blijft en operationele en investeringskosten laag blijven. 
  • SmarThor: in Energy-as-a-service concepten, connecteert ICT gebruiksgemak aan de productie van hernieuwbare energie. Tegelijkertijd verbindt ICT verschillende energievectoren, elektriciteit, gas warmte en koude. Zo ontstaan multi-energiesytemen, waarbij thermische en elektrische energie optimaal met elkaar verbonden zijn en hun verbruik. EnergyVille ontwikkelt het techno-economisch framework, meerbepaald een ICT-platform, om dit alles mogelijk te maken.

 

Booklet en wetenschappelijke papers

Wil je graag meer weten over het project? Download dan hier de booklet met een overzicht van alle technologieën en conclusies of ontdek hier de wetenschappelijke publicaties die verschenen zijn tijdens het project.

 

Presentaties

  • Introductie door Ronnie Belmans
  • SolSThore door Jef Poortmans, Eszter Voroshazi, An Hardy, Jeroen Büscher, Johan Driesen, Hans Goverde, Kris Baert
  • GeoWatt door Lieve Helsen, Dirk Saelens, David Lagrou, Ann Wouters
  • SmarThor door Wim Cardinaels, Pieter Valkering, Erik Laes, Kris Kessels, Klaas Thoelen

 

Posters

SolSThore

GeoWatt

SmarThor

Logo EFRO, Limburg, Vlaio