24-11-2021

Het Europese project D2GRIDS, dat tot doel heeft 5e generatie warmtenettten te ontwikkelen en waarin EnergyVille/VITO partner is, organiseerde naar aanleiding van COP26 een conferentie rond warmtenetten. Het evenement vond plaats in Glasgow en was online beschikbaar. Het doel was de eerste bevindingen uit het project en de daarbij horende pilootsites voor te stellen.


D2Grids COP26

Het D2Grids-team was verheugd meer dan 150 aanwezigen op de conferentie te mogen verwelkomen. Meer dan 90 mensen namen online deel en 60 in Glasgow. Tijdens het evenement werd het concept van 5e generatie warmtenetten en de laatste updates over de pilotsites uitvoerig gepresenteerd via een interactieve sessie. Daarnaast lichtten de sprekers het potentieel van 5GDHC in Europese steden en hun eigen regio's toe. Het evenement had als doel besluitvormers te inspireren en hen de nodige kennis aan te bieden om hun eigen 5GDHC-grid te starten!

Het D2Grids-project heeft tot doel een generiek technologiemodel te ontwikkelen voor 5e generatie stadsverwarming en -koeling (DHC) en een solide businessplan te creëren. Het doel is om deze nieuwe generatie van slimme en lokale energienetwerken te promoten, professionals op te leiden voor de implementatie ervan en de technologie te demonstreren door middel van impactvolle pilootinvesteringen in: Paris-Saclay (FR), Bochum (DE), Brunssum (NL), Glasgow (SC ) en Nottingham (EN).

Op het programma stond

 • Inleiding over het D2GRIDS-project
 • 5GDHC-principes, voordelen en uitdagingen
 • Focus op de D2GRIDS-pilootsites
 • 5GDHC, een betaalbare oplossing
 • Het potentieel van 5GDHC in heel Europa
 • Hoe starten aan een 5G warmtenet?

He evenement alsof u erbij was

Mensen in Glasgow arriveerden net rond 09:50 uur. Het evenement begon met een paar woorden van Véronique Pappe, directeur van Construction21, het sociale media-platform voor duurzame gebouwen en steden - en verantwoordelijk voor de communicatie van D2GRIDS. Frans Drummen, projectmanager van Mijnwater Energy Ltd, hoofdpartner van het D2GRIDS-project en ontwikkelaar van het eerste 5GDHC-net in Heerlen, Nederland, nam als volgende het woord en vertelde over de visie van Mijnwater en waarom 5G-warmtenetten onderdeel moeten zijn van onze toekomstige energiesystemen. Mathieu Mori, directeur van Interreg North-West Europe, vertelde waarom hij in D2GRIDS geloofde en waarom het project het vertrouwen kreeg van het Interreg-programma. Ten slotte vertelde Stuart Patrick, Chief Executive van de Glasgow Chamber of Commerce, ons dat hij trots was om het evenement te organiseren.

Ann Wouters, Programmamanager bij VITO/EnergyVille, een van de D2GRIDS-partners, legt uit dat deze nieuwe generatie stadsverwarming en koeling, gebaseerd is op 5 kernprincipes en hoe deze te beoordelen.

Waarom zijn warmtenetten van de 5e generatie zo belangrijk in de energietransitie?

Mathilde Henry, projectmanager bij Greenflex, beantwoordde deze vraag door de milieuvoordelen van een 5GDHC-systeem aan te tonen.

Eerste voordeel: 5GDHC is het meest efficiënte DHC-systeem. Het gedecentraliseerde netwerk zorgt ervoor dat we de verwarming en koeling tussen gebouwen kunnen stroomlijnen en de thermische verliezen dalen van 25% in een traditioneel DHC-net tot slechts 5%.
Ten tweede zet 5GDHC de stap naar 100%  lokale hernieuwbare energie door:

 • Prioriteit te geven aan de recuperatie van restwarmte
 • Gebruik te maken van warmte op lage termperatuur (geothermie, mijnwater...)
 • Gebruik te maken van hernieuwbare elektriciteitsbronnen en thermische opslag.

Na een korte introductie van de verschillende pilootsites die 5GDHC implementeerden binnen D2GRIDS, werd een rondetafelgesprek gehouden met de verantwoordelijken van de pilootsite. Het was een unieke gelegenheid om de verschillende uitdagingen te begrijpen, de redenen te bespreken waarom ze deel uitmaken van dit 5GDHC-project en alle technische verschillen tussen elk van de grids te doorlopen. 

Adam Ben-Hamo van ASPER Investment Management kwam terug na een pauze van 15 minuten en legde ons uit waarom investeren in 5GDHC financieel haalbaar is. 5GDHC-projecten kunnen  worden gefinancierd door verschillende soorten investeerders, zoals:

 • Externe langetermijnbeleggers (bijv. pensioenfondsen, groene obligaties)
 • Investeerders op de energiemarkt (bijv. eigenaar elektriciteit/thermisch net, ESCO's)
 • Eindgebruikers (energiegemeenschappen, crowdfunding).

Desalniettemin is het van cruciaal belang dat ontwikkelaars alle noodzakelijke stappen nemen om de technische, financiële en bredere kenmerken van hun projecten volledig te begrijpen. Met behulp van deze informatie is de kans groter dat ontwikkelaars succesvol zijn in het bereiken van de juiste soorten beleggers.

Is dit ook elders haalbaar ?

Het laatste deel van de conferentie was gewijd aan het potentieel van 5GDHC in heel Europa. Jack Corscadden, Project Officer bij het DHC+ platform, maakte een status op van de huidige DHC-systemen in Europa en onthulde dat de vraag naar stadsverwarming en -koelingssystemen in Europa de komende jaren zal toenemen: 50% van Europa's warmte aan de vraag kan worden voldaan door stadsverwarmingssystemen in Europa in 2050, vergeleken met 13% tegenwoordig. Eugenia Bueno Martinez, projectmanager bij Open University, lichtte vervolgens de stappen toe die nodig zijn om 5GDHC-netwerken op lokale schaal uit te rollen. Van de regionale analyse tot de implementatie van het netwerk, D2GRIDS heeft tools ontwikkeld om u te helpen bij het implementeren van uw eigen 5GDHC-net! De metropoolanalyse van Orleans was een goed voorbeeld van een echte regionale analyse.

Over D2Grids

Een warmtenet van de 5e generatie (5GDHC) is voor het eerst ontwikkeld in Heerlen, Nederland, door Mijnwater Energy Ltd. In tegenstelling tot traditionele stadsverwarming is het een intelligent thermisch netwerk op basis van een lokale lagetemperatuurvoorziening. Decentrale energieproductie, gebaseerd op vraagsturing en met behulp van warmtepompen die zich op het terrein van de gebruiker bevinden, maakt energie-uitwisseling op het netwerk mogelijk. Met dit concept kan koude en warmte worden teruggewonnen die worden uitgestoten door supermarkten, datacenters, fabrieken, kantoren enz.

D2GRIDS staat voor "vraaggestuurde netten". Het is een Interreg Northwest Europe (NWE)-project dat meer dan 4 jaar loopt (2018-2023). Mijnwater Ltd, gevestigd in Nederland, coördineert het project en werkt dit samen met 15 andere hoofdpartners en 6 secundaire partners uit. Vijf pilootsites in Parijs-Saclay (Frankrijk), Bochum (Duitsland), Brunssum (Nederland), Glasgow en Nottingham (VK) gaan bovendien 5GDHC-netwerken ontwikkelen en in implementeren.