02-07-2020

Na drie jaar van inspanningen om energiearmoede aan te pakken, is begin juli het ASSIST-project (ASSIST - Support Network for Household Energy Saving) afgesloten. ASSIST is een Europees project dat als doel heeft om energie-armoede te verminderen via gedragsverandering en concrete beleidsaanbevelingen. Voor België werkten EnergyVille/VITO en Fluvius nauw samen in dit project.


In zes landen (Italië, Spanje, Finland, Polen, UK en België) werden meer dan 500 Home Energy Advisors opgeleid om kwetsbare consumenten te ondersteunen en hen advies te geven rond energiebesparing. In België heeft Fluvius 75 HEA’s opgeleid en werden zo’n 300 gezinnen intensief begeleid. EnergyVille/VITO droeg bij tot de wetenschappelijke onderbouwing van het project (definitie energiearmoede, segmentatie kwetsbare klanten), de impactanalyse van adviesverlening en de formulering van de beleidsaanbevelingen. De vrijwilligers opgeleid door Fluvius bezochten kwetsbare gezinnen thuis, waar ze gerichte energiezuinige tips konden geven, nagaan of het gezin recht had op een sociaal tarief of een leveranciersvergelijking maken via de V-test. Alle gezinnen kregen bovendien een woonmeter, die de temperatuur en de luchtvochtigheid in de woning meet. Een graad minder betekent namelijk een besparing van 7% op de totale energiefactuur en in een ruimte met hoge luchtvochtigheid stijgen de verwarmingskosten. Dankzij de woonmeter kregen de gezinnen inzicht in deze gegevens en konden ze de effecten van gedragswijzigingen onmiddellijk zien.

De acties die in het kader van het project werden opgezet, hebben geleid tot een beter inzicht in de problematiek van energiearmoede op Europees en vooral op lokaal niveau, wat resulteerde in een reeks concrete beleidsaanbevelingen ter bestrijding van energiearmoede. De ervaringen uit het project en de beleidsaanbevelingen werden gepresenteerd tijdens een online conferentie begin juni. De aanbevelingen omvatten bijvoorbeeld een betere identificatie van kwetsbare consumenten, zodat ze beter geïnformeerd en (eventueel financieel) ondersteund kunnen worden. Specifieke maatregelen moeten voorzien worden voor groepen met speciale noden, zoals ouderen, mensen met een handicap, immigranten,... Belangrijk is ook het verbeteren van de energie-efficiëntie en leefkwaliteit van woningen, en het verbeteren van de energiemarkt in het algemeen (zodat consumenten een actievere rol kunnen spelen in de energiemarkt). Maatregelen moeten bovendien consistent zijn en op regelmatige basis geëvalueerd worden.

De aanbevelingen kunnen gebruikt worden door verschillende actoren, door instellingen zoals lokale overheden, sociale actoren of nutsbedrijven in de strijd tegen energiearmoede. Sommige gemeenten toonden bovendien al interesse om het ASSIST-model te integreren in hun energie- en klimaatactieplannen.

Erika Meynaerts

Contact

Erika Meynaerts

Researcher at EnergyVille/VITO