19-08-2019

AmBIENCE (Active managed Buildings with Energy performance Contracting) is  een nieuw Europees project dat gecoördineerd wordt door  EnergyVille/VITO. Het voornaamste doel van dit project is de huidige modellen voor energieprestatiecontracten (EPC) te optimaliseren en uit te breiden door ICT- en slimme IoT-oplossingen op te nemen in de modellering. AmBIENCE werd opgestart in juni 2019 en is een H2020-project, gefinancierd door de Europese Commissie. Het project krijgt de ondersteuning van ENEA, INESC TEC, EDP CNET, IK4, ENERGINVEST en BPIE.


Energieprestatiecontracten zijn op zich niet nieuw. Ze hebben als doel het energieverbruik van een bedrijf of gebouw op lange termijn te doen dalen. Er wordt, samen met een Energy Service Company (ESCo),   contractueel een termijn vastgelegd waarbinnen de energiebesparing moet gerealiseerd worden. Zo verbeteren de energieprestaties van een gebouw of bedrijf  en worden de investeringskosten  gegarandeerd terugverdiend met de bespaarde energiekosten.

Het AmBIENCE-project bouwt verder op dit principe en onderzoekt hoe ook de dynamische energie-efficiëntie mee opgenomen kan worden in de modellering. Het merendeel van de huidige concepten en benaderingen voor energieprestatiecontracten neemt enkel de passieve energie-efficiëntie van gebouwen in acht. Die passieve energie-efficiëntie houdt rekening met de isolatie, verluchting, compactheid, etc. van gebouwen, maar brengt nog niet de dynamische energie-efficiëntie een woning in kaart. Het doel van AmBIENCE is om af te wijken van deze statische aanpak en op een dynamische wijze de energieprestaties van gebouwen die voorzien zijn van actieve controlesystemen - zoals slimme sensoren of slimme algoritmes - te monitoren.

De passieve energieprestatiecontracten zijn op dit moment enkel van toepassing op bedrijven en publieke gebouwen. Door dit door te trekken naar een bredere waaier van gebouwen kan een nog groter potentieel benut worden. Het AmBIENCE-project richt zich daarbij niet alleen op een uitgebreidere en dynamischere invulling van het EPC-concept maar biedt ook de businessmodellen aan voor de implementatie ervan.

Concreet wil het AmBIENCE-project de consument ondersteunen door volledige transparantie aan te bieden over zijn energieverbruik en tarifering. Daardoor krijgt hij de mogelijkheid  als prosument deel te nemen aan de markt en optimaal gebruik te maken van zijn flexibiliteit.

De kick-off meeting van het AmBIENCEproject vond plaats in Brussel. Zeven Europese instellingen uit vijf landen namen deel aan de meeting: VITO (België), ENEA (Italië), IK4 (Spanje), INESC TEC (Portugal), ENERGINVEST (België), EDP CNET (Portugal), BPIE (België).

Het project ontvangt steun van het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese unie.

ambience group