EnergyVille streeft ernaar om bij de top vijf van Europa te horen op het vlak van innovatief energieonderzoek, daarom hebben we het van bij het begin ingebed in grote nationale en internationale netwerken.

InnoEnergy

Duurzame energie: dat is de focus van InnoEnergy, een Knowledge and Innovation Community van het EIT.  Via VITO en KU Leuven is EnergyVille aandeelhouder in InnoEnergy en draagt actief bij aan de innovatie, business creatie en educatie in Europa binnen het "Smart and Efficient Buildings and Cities" project. Naast VITO en KU Leuven werkt ook UHasselt samen met InnoEnergy in het kader van de European Battery Alliance.

Flux50

Flux50 is de ledenorganisatie die Vlaanderen helpt internationale erkenning te krijgen als Smart Energy Region. Flux50 faciliteert cross-sectorale samenwerking tussen energie, IT en bouwbedrijven om de energietransitie te versnellen. Hiervoor werden vijf 'innovator zones' geïdentificeerd: (1) energiehavens, (2) microgrids, (3) multi-energieoplossingen op district-niveau, (4) energy cloud platformen en (5) intelligente renovatie.

Solliance

Solliance is een partnerschap van R&D organisaties van Nederland, België en Duitsland die werken rond dunnefilm fotovoltaïsche zonne-energy (thin film photovoltaic solar energy or TFPV). Om de positie van de regio als wereldspeler in dunne film PV te versterken creëert Solliance de vereiste synergie door de activiteiten van 250 onderzoekers in de industrie, bij de onderzoeksinstituten en universiteiten te consolideren en te coördineren. Solliance R&D partners zijn: ECN, imec, TNO, Holst Centre, TU/e, Forschungszentrum Jülich, Universiteit Hasselt en de Technische Universiteit Delft.

Derlab

EnergyVille maakt deel uit van de internationale non-profit-samenwerking ‘European Distributed Energy Resources Laboratories (DERlab (externe link)), dat meer dan 20 vooraanstaande onderzoeks- en testinstituten in Europa en de wereld samenbrengt. Samen met de partners werkt DERlab aan criteria voor de werking van gedecentraliseerde energie-opwekkers in het grid.

DERlab en de deelnemende instituten doen onderzoek naar DER-toestellen en -systemen, met een specifieke focus op de optimalisatie van testprocedures en de ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuur. De vereniging stelt ook normeringstests, zoals een grid integration tests, ter beschikking van de industrie.

Met verschillende activiteiten in onderzoek, prestandaardisatie en bewustmaking, bevordert DERlab de randvoorwaarden voor een ecologische, meer duurzame elektriciteitsproductie in de toekomst. Wetenschappelijke, educatieve en netwerkevenementen van DERlab bevorderen het tweerichtingsverkeer van informatie tussen de internationale onderzoeksgemeenschap, industrie, beleidsmakers en het publiek.

openADR

De OpenADR Alliance werd gevormd door stakeholders om de ontwikkeling, adoptie en naleving van de Open Automated Demand Response (OpenADR) standaarden te verzekeren door samenwerking, educatie, training, testen en certificatie.

Open Automated Demand Response (OpenADR) is een open en gestandaardiseerde manier voor elektriciteitsproviders en systeemoperatoren om met elkaar en hun klanten te communiceren via DR-signalen, gebruikmakend van een gemeenschappelijke taal in plaats van andere IP-gebaseerde netwerken zoals het internet. Het is de meest volledige en gebruiksvriendelijke Automated Demand Response en krijgt steun vanuit de hele industrie.

Als partner van de OpenADR Alliance steunt EnergyVille het gebruik van de OpenADR standaarden en wil het helpen om smart grids te verenigen onder een gemeenschappelijke standaard en zo een eerlijke cleantech industrie te vormen.