De EnergyVille stof- en windtunnel werd specifiek ontwikkeld om de stofdynamiek te bestuderen en vervuiling van de panelen in verschillende klimaat- en omgevingsomstandigheden beter te begrijpen en te voorkomen. Uw apparatuur of applicaties kunnen evenzeer getest worden onder verzwaarde (wind en/of stof) omstandigheden. De stof- en windtunnel maakt het mogelijk om reproduceerbare en betrouwbare testen uit te voeren onder strikt gecontroleerde omstandigheden.

Omschrijving

EnergyVille heeft excellente faciliteiten om bevuilingsproblemen aan te pakken:

 • Tunnel met 2 testzones
 • Testzones zijn voorzien van speciale lichtbronnen, geschikt voor fotovoltaïsche metingen
 • Gecontroleerde toevoer van sedimenten
 • Meetapparatuur om wind en stof te meten
 • Metingen van wind, turbulentie, temperatuur, bevuiling, optische transmittantie en elektrische kenmerken en performantie
 • De windtunnel maakt het mogelijk metingen uit te voeren in schone en stofgeladen luchtstromen
 • Apparatuur aanwezig om sedimenten verder te karakteriseren

Voordelen

De EnergyVille windtunnel biedt verschillende belangrijke voordelen:

 • Metingen worden uitgevoerd onder strikt gecontroleerde wind en stof condities
 • Hoge herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de resultaten
 • Snelle en betrouwbare tests van protocols, methodologieën, instrumenten en accesoires
 • Voorspelling van vervuilingseffecten op fotovoltaïsche en andere oppervlaktes
 • Simulaties, op volledige of gereduceerde schaal, van wind- en stofdynamiek

Deze service is geschikt voor

 • Producenten van anti-bevuilings- en anti-reflectieve coatings
 • Ontwerpers en producenten van zonnecollectoren
 • Bedrijven actief in de planning en/of constructie van nieuwe zonnecentrales
 • Producenten van meetapparatuur om stof te meten
 • Architecten
 • Instellingen gekwalificeerd voor het indoor en outdoor testen van PV 

Toepassingen

 • Testen van anti-reflectieve en anti-bevuilingscoatings
 • Testen van het design van zonnecollectoren en het effect van bevuiling
 • Voorspelling van bevuilingsfrequenties en bevuilingsverspreiding
 • Bevuiling op gebouwen en de gevolgen voor building-integrated en building-applied fotovoltaïsche systemen
 • Onderzoek van windgekoelde fotovoltaïsche modules
 • Ontwikkeling en ijking van apparatuur voor bevuilingsonderzoek